Reload page

Wersja polska

English version

Polskie Towarzystwo Chemiczne
(PTChem)

Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

kontakt

Zobacz Stronę Sekcji

Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem)
Oddziały i Sekcje PTChem

Wybory

Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem
  Wybory: czerwiec 2016 :Elections  

Ogłoszenie wyborcze: pdf

Lublin, 1 czerwca 2016 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W roku biezacym zakonczyla sie kadencja obecnych wladz Sekcji Zjawisk Miedzyfazowych PTCh. W zwiazku z tym proponujemy przeprowadzenie wyborow nowych wladz wedlug nastepujacego porzadku:

W załączeniu przesyłamy listę członków Sekcji (lista pdf)

Serdecznie pozdrawiamy:

 1. Adam W. Marczewski – przewodniczący (I kadencja)
 2. Janina Milewska-Duda – wiceprzewodnicząca (II kadencja)
 3. Marta Szymula – sekretarz (I kadencja)

Wyniki wyborów (10 czerwca 2016 r.):

Uprzejmie informuję, że 10 czerwca 2016 zakończono wybory nowych władz Sekcji Zjawisk Międzyfazowych PTChem. Wyniki wyborów są następujące:

 1. Przewodniczący – Dr hab. Adam W. Marczewski (II kadencja)
  Wydział Chemii UMCS
  Pl. M. Curie Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
  e-mail: Adam.Marczewski@umcs.lublin.pl
 2. Wiceprzewodnicząca – Prof. dr hab. inż. Kazimiera A. Wilk (I kadencja)
  Wydział Chemiczny (W-3), Politechnika Wrocławska (PWr)
  Wybrzeże St. Wyspiańskiego 29, 50-370 Wrocław
  e-mail: kazimiera.wilk@pwr.wroc.pl
 3. Sekretarz – Dr hab. Marta Szymula (II kadencja)
  Wydział Chemii UMCS
  Pl. M. Curie Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
  e-mail: Marta.Szymula@umcs.lublin.pl

Serdecznie pozdrawiam
Marta Szymula

 

Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem
  Wybory: luty 2013 :Elections  

Ogłoszenie wyborcze: pdf

Lublin, 14 lutego 2013 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W roku biezacym zakonczyla sie kadencja obecnych wladz Sekcji Fizykochemii Zjawisk Miedzyfazowych PTCh. W zwiazku z tym proponujemy przeprowadzenie wyborow nowych wladz wedlug nastepujacego porzadku:

W załączeniu przesyłamy listę członków Sekcji (lista pdf)

Serdecznie pozdrawiamy:

 1. Władysław Rudziński - przewodniczący (II kadencja)
 2. Janina Milewska-Duda - wiceprzewodnicząca (II kadencja)
 3. Pawel Szabelski - sekretarz (I kadencje)

Wyniki wyborów (25 lutego 2013 r.):

Uprzejmie informuję, że 25 lutego 2013 zakończono wybory nowych władz Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem. Wyniki wyborów są następujące:

 1. Przewodniczący – Dr hab. Adam W. Marczewski
  Wydział Chemii UMCS
  Pl. M. Curie Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
  e-mail: Adam.Marczewski@umcs.lublin.pl
 2. Wiceprzewodnicząca – Prof. dr hab. Janina Milewska-Duda
  Wydział Paliw i Energii AGH-A4
  Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  e-mail: milewska@agh.edu.pl
 3. Sekretarz – Dr hab. Marta Szymula
  Wydział Chemii UMCS
  Pl. M. Curie Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
  e-mail: Marta.Szymula@umcs.lublin.pl

Serdecznie pozdrawiam
Paweł Szabelski

 

Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem
  Wybory: luty 2010 :Elections  

Ogłoszenie wyborcze: pdf

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W roku bieżącym zakończyła się kadencja obecnych władz Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTCh. W związku z tym proponujemy przeprowadzenie wyborów nowych władz według następują-cego porządku:

W załączeniu przesyłamy listę członków Sekcji (lista pdf)

Serdecznie pozdrawiamy:
 1. Władysław Rudziński - przewodniczący (1 kadencja)
 2. Janina Milewska-Duda - wiceprzewodnicząca (1 kadencja)
 3. Lucyna Hołysz - sekretarz (2 kadencje)

Wyniki II tury wyborów (1 marca 2010 r.):

Uprzejmie informuję, że 1 marca 2010 zakończono wybory nowych władz Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem. Wyniki wyborów są następujące:

 1. Przewodniczący – Prof. dr hab. Władysław Rudziński
  Wydział Chemii UMCS
  Pl. M. Curie Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
  e-mail: Wladyslaw.Rudzinski@umcs.lublin.pl
 2. Wiceprzewodnicząca – Prof. dr hab. Janina Milewska-Duda
  Wydział Paliw i Energii AGH-A4
  Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  e-mail: milewska@agh.edu.pl
 3. Sekretarz – dr hab. Paweł Szabelski
  Wydział Chemii UMCS
  Pl. M. Curie Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
  e-mail: szabla@vega.umcs.lublin.pl

Serdecznie pozdrawiam
Lucyna Hołysz

 

Wybory do sekcji PTChem Chemia Koordynacyjna i Nieorganiczna (Maj 2007)

Koleżanki i Koledzy,
Zarząd PTChem prosił o przeprowadzenie wyborów nowych władz naszej sekcji Chemii Koordynacyjnej i Nieorganicznej. Postanowiliśmy to zrobić drogą e-mailową. Proponowany skład Zarządu Sekcji:

 1. prof. dr hab. Jerzy Mroziński - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Zofia Rzączyńska - wiceprzewodniczaca
 3. dr Piotr Piszczyk - wiceprzewodiczacy
 4. dr Jolanta Korabik - sekretarz

Proszę o akceptację powyższego składu lub zgłoszenie swojej własnej propozycji w terminie do 25.05.2007 drogą e-mailową na adres:
Zofia Rzaczynska: rzacz@hermes.umcs.lublin.pl lub
Jerzy Mroziński: jmroz@wchuwr.pl

Gorąco apelujemy o wzięcie udziału w wyborach.
Jerzy Mroziński
Zofia Rzączyńska

 

  Wybory: 3-4 stycznia 2007 :Elections  

Szanowne Koleżanki i Koledzy, W związku ze zbliżającymi się Swiętami Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem 2007 życzymy wszystkim Członkom Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych pomyślności, sukcesów naukowych i rodzinnych.

W roku bieżącym zakończyła się działalność obecnych władz Sekcji. W związku z tym proponujemy przeprowadzenie wyborów nowych władz według następującego porządku:

 • Prosimy o nadsyłanie drogą mailową kandydatur na nowego Przewodniczącego, Vice-przewodniczącego i sekretarza Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych w terminie do 03.01.2007 na adres obecnego sekretarza: karol@hermes.umcs.lublin.pl lub Lucyna.Holysz@umcs.lublin.pl
 • Spośród zgłoszonych kandydatur zostaną wybrane po dwie osoby z największą ilością wskazań i drugi etap wyborów przeprowadzimy również droga mailową w dniu 04.01.2007.

(W załączeniu przesłano listę członków Sekcji, zob. także tutaj.)

Zapraszamy chętne osoby do udziału w Warsztatach dla Młodych Naukowców "Warstewki Powierzchniowe, Filmy Langmuira i Langmuira-Blodgetta", które odbędą się w Lublinie w dniach 24-25 stycznia 2007 (organizatorzy: Oddział PTChem w Lublinie i Sieć Naukowa SURUZ). Zgłoszenia do 12.I.2007 !!!.

Serdecznie pozdrawiamy:
Anna Deryło-Marczewska
Lucyna Hołysz

Wyniki I tury (4.01.2007):

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Przesyłamy wyniki I tury wyborów nowych władz naszej Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych:

Przewodniczący:

 1. Prof. W. Rudziński -10 głosów
 2. Prof. Anna Deryło-Marczewska - 2 głosy
 3. Prof. Jerzy Choma - 1 głos
 4. Prof. Andrzej Kłonkowski - 1 głos
Wice-przewodniczący:
 1. Prof. Janina Milewska-Duda - 9 głosów
 2. Prof. Andrzej Świątkowski - 3 głosy
 3. Prof. Jacek Rynkowski - 1 głos
 4. Prof. Jerzy Choma - 1 głos
Sekretarz:
 1. Prof. Lucyna Hołysz - 11 głosów
 2. Prof. Jerzy Klinik - 1 głos
 3. Prof. Władysław Janusz - 1 głos

W związku z przyjętą dwustopniową procedurą wyborczą do następnej tury przechodzą:

Przewodniczący:
 1. Prof. W. Rudziński
 2. Prof. Anna Deryło-Marczewska
Wice-przewodniczący:
 1. Prof. Janina Milewska-Duda
 2. Prof. Andrzej Świątkowski
Sekretarz:
 1. Prof. Lucyna Hołysz - 11 głosów
 2. Prof. Jerzy Klinik - 1 głos
 3. Prof. Władysław Janusz - 1 głos

Prosimy bardzo o wybór jednej osoby na każdą funkcję w Sekcji i nadsyłanie swoich propozycji drogą mailową do 10 stycznia 2007 na adres obecnego sekretarza: karol@hermes.umcs.lublin.pl lub Lucyna.Holysz@umcs.lublin.pl.

Serdecznie pozdrawiamy,
Anna Deryło-Marczewska
Lucyna Hołysz

 

II tura - do 10.01.2007:

Prosimy o głosowania na kandydatów spośród w/w do 10 stycznia 2007 na adres obecnego sekretarza: karol@hermes.umcs.lublin.pl lub Lucyna.Holysz@umcs.lublin.pl

 

Wyniki głosowania:

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Członkowie Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

Przesyłamy wyniki wyborów nowych władz naszej Sekcji. W głosowaniu internetowym w II turze wyborów brało udział 31 osób. Wszystkie nadasłane głosy są ważne.

Wyniki głosowania są nastepujace:

Przewodniczący:
 1. Prof. W. Rudziński - 21 głosów
 2. Prof. Anna Deryło-Marczewska - 11 głosów
Wiceprzewodniczący:
 1. Prof. J. Milewska-Duda - 24 głosy
 2. Prof. A. Światkowski - 9 głosów
Sekretarz:
 1. Prof. Lucyna Hołysz

Tak więc w kadencji 2007/2009 Przewodniczącym Sekcji FZM został Prof. Władysław Rudziński, Wiceprzewodniczacą Prof. Janina Milewska-Duda, a Sekretarzem Prof. Lucyna Hołysz.

Po poinformowaniu Prof. Rudzińskiego o wynikach wyborów pan Profesor poprosił o przekazanie członkom Sekcji FZM gorącego podziękowania za ponowny wybór na Przewodniczacego Sekcji, gratulując równocześnie pani Prof. Milewskiej-Dudzie wyboru na Wiceprzewodniczącego a pani Prof. Lucynie Hołysz na Sekretarza Sekcji. Prof. Rudziński pragnie też przesłać członkom Sekcji najlepsze życzenia noworoczne.

Serdecznie pozdrawiamy
Anna Deryło-Marczewska
Lucyna Hołysz

 
 

© AWM 2004

kontakt