Reload page

Wersja polska

English version

Polskie Towarzystwo Chemiczne
(PTChem)

Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

kontakt

  Wybory: czerwiec 2016 :Elections  

Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem)
Oddziały i Sekcje PTChem

Imprezy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem):
     XLVI Zjazd PTChem, Lublin, 15-18 września 2003
     XLVII Zjazd PTChem, Wrocław, 12-17 września 2004
     XLVIII Zjazd PTChem, Poznań, 18-22 września 2005
     XLIX Zjazd PTChem, Gdańsk, 18-22 września 2006
     50 Zjazd PTChem, Toruń, 9-12 września 2007
     51 Zjazd PTChem, Opole, 7-11 września 2008
     52 Zjazd PTChem, Łódź, 12-16 września 2009
     53 Zjazd PTChem, Gliwice, 14-18 września 2010
     54 Zjazd PTChem, Lublin, 18-22 września 2011, poster A4: pdf | png
          54 Zjazd PTChem - poster 50x70cm pdf (stary pdf), A4 hi-res png
     55 Zjazd PTChem, Białystok, 16-20 września 2012
     56 Zjazd PTChem, Siedlce, 16-20 września 2013
     57 Zjazd PTChem, Częstochowa, 14-18 września 2013
     58 Zjazd PTChem, Gdańsk, września 2015
     59 Zjazd PTChem, Poznań, 19-23 września 2016
    

PTChem, Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

Przewodniczący Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem:
Dr hab. Adam W. Marczewski (UMCS) (www, profil) (Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydział Chemii, UMCS, www), tel. 81-5375536.

Aktualności Sekcji

2 czerwca 2016
W czwartek, 2 czerwca 2016 (12:30, p. 237, bud. Collegium Chemicum - "Duża Chemia"., Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3) Prof. Fernando Gonzalez-Caballero z Departemento de Fisica Aplicada, Universidad de Granada w Granadzie (Hiszpania) wygłosi wykład otwarty nt. "Applying rheology to biosciences: tissue engineering" (poster, pdf).
Wykład był współorganizowany przez: Oddział Lubelski PTChem, Sekcję Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem oraz Wydział Chemii UMCS

17-18 maja 2013
W dniach 17-18 maja 2013 r. na Wydziale Chemii UMCS odbyło się seminarium naukowe nt. "Warstewki na granicach faz". Seminarium zostało zorganizowane z okazji 70-lecia urodzin prof. dr hab. Emiliana Chibowskiego przez Wydział Chemii UMCS oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne, O/Lublin. Zobacz program seminarium: pdf1, pdf2, plakat oraz program i abstrakty (j.ang.).

Zob. także bieżące i przyszłe oraz minione wydarzenia (poniżej, w sekcji Historia).

Imprezy / Wydarzenia

Bieżące Imprezy / Wydarzenia

W dniach 1-10 czerwca 2016 odbywają się się wybory wladz Sekcji Fizykochemii Zjawisk Miedzyfazowych PTCh - zobacz wiecej.

Przyszłe Imprezy / Wydarzenia

Zob. także minione wydarzenia (poniżej, w sekcji Historia).

Członkowie Sekcji (2016-2018):

Zob. także dawne Zarządy Sekcji (poniżej, w sekcji Historia).

Historia Sekcji

Powołanie Sekcji: Władze Sekcji "Chemia Fizyczna Zjawisk Powierzchniowych" Imprezy naukowe, których organizatorem bądź współorganizatorem była sekcja "Fizykochemii zjawisk Międzyfazowych":
 1. Inauguracyjne spotkanie członków założycieli sekcji PTCh "Chemia Fizyczna Zjawisk Powierzchniowych", Kazimierz n/Wisłą, maj 1994.
 2. II spotkanie członków sekcji PTCh "Chemia Fizyczna Zjawisk Powierzchniowych", udział w uroczystości nadania prof. Williamowi Steele z Pensylwania State University tytułu Doktora Honoris Causa UMCS, październik 1994.
 3. II Międzynarodowe Sympozjum "Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids", Zakopane-Levoca, 4-10 wrzesień 1995.
 4. Zjazd PTCh i SITPChem, Lublin, 25-29 wrzesień 1995.
 5. I Sympozjum Polsko-Ukraińkie, , Kazimierz n/Wisłą, maj 1995.
 6. II Sympozjum Polsko-Ukraińkie, "Teoretyczne i eksperymentalne badania zjawisk międzyfazowych i ich zastosowanie technologiczne", Lublin, 12-16 czerwiec 1996.
 7. III spotkanie członków sekcji Fizykochemia Zjawisk Międzyfazowych, Kraków, 9-10 czerwiec.
 8. III Międzynarodowe Sympozjum "Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids", Toruń, 9-16 sierpień 1998.
 9. Doroczne Spotkanie Sekcji PTChem, Fizykochemia Zjawisk Międzyfazowych, Lublin, ??? czerwiec 1999.
 10. IV Polsko-Ukraińskie Sympozjum, "Teoretyczne i eksperymentalne badania zjawisk międzyfazowych i ich zastosowanie technologiczne", Lublin, 1-3 wrzesień 1999.
 11. Polsko-Izraelskie Sympozjum "Current Trends in Interface Chemistry", Lublin-Kraków, 3-7 lipiec 2000.
 12. Doroczne Spotkanie Sekcji PTChem, Fizykochemia Zjawisk Międzyfazowych, Lublin, 25-26 październik 2002.
 13. IV Międzynarodowe Sympozjum "Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids", Kraków, 27-31 sierpień 2001.
 14. VI Polsko-Ukraińskie Sympozjum "Theoretical and Experimental Sudies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications", Odessa, 9-15 wrzesień 2001.
 15. VII Polsko-Ukraińskie Sympozjum "Theoretical and Experimental Sudies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications", Lublin, 15-18 wrzesień 2003.
 16. XLVI Zjazd PTChem i SITPChem, Lublin, 15-18 wrzesień 2003.
 17. Sympozjum Zjawiska Międzyfazowe, Surfaktanty i Układy Zdyspergowane, Lublin 12-14 kwietnia 2005.
 18. Sympozjum 12th Polish-Ukrainian Symposium, Ameliówka, 24-28 sierpnia 2010
 19. Sympozjum Zjawiska Międzyfazowe wczoraj, dziś i jutro, Lublin 1-2 października 2010.
 20. Sympozjum 13th Ukrainian-Polish Symposium, Puszsha-Wodica (Kijów, Ukraina), 10-14 września 2012
 21. Sympozjum 14th Polish-Ukrainian Symposium, Zakopane, 9-13 września 2014
 22. Sympozjum 15th Polish-Ukrainian Symposium, Lwów (Ukraina), 12-15 września 2016
Inne wydarzenia
 1. styczeń 2007 - Wybory w Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem - zobacz.
 2. maj 2007 - Wybory w sekcji PTChem Chemia Koordynacyjna i Nieorganiczna - zobacz.
 3. luty 2010 - Wybory w Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem - zobacz.
 4. luty 2013 - Wybory w Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem zobacz.
 5. czerwiec 2016 - Wybory w Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem zobacz.

Sympozja ISSHAC (http://isshac.org)
   Zob. krótką informację nt. ISSHAC.

Ostatni ISSHAC-6, 28 Sierpnia - 2 Września 2006, Zakopane
(zob. też więcej nt. ISSHAC).

ISSHAC to organizowana z reguły co trzy lata (triennale) konferencja międzynarodowa przygotowywana przez prawcowników Zakłądu Chemii Teoretycznej UMCS w Lublinie (prof. Władysław Rudziński, prof. Jolanta Narkiewicz-Michałek i inni) wspólnie z lokalnymi komitetami.

Poprzedni ISSHAC-9, 17-23 lipca 2015, Wrocław, Polska

PTChem, Oddział Lubelski

Przewodnicząca lokalnego Oddziału PTChem:
prof. Jolanta Narkiewicz-Michałek prof. UMCS (Zakład Chemii Teoretycznej, Wydz. Chemii UMCS), tel. 81-5375652.


© AWM 2004

kontakt