Reload page

Wersja Polska

English version

Polskie Towarzystwo Chemiczne
Oddział Lublin
and
Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

kontakt

Linki do stron WWW członków oraz związanych tematycznie

Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem), Zarząd Główny:
PTChem Oddział Lublin:
PTChem, Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych:
Strony związane tematycznie / interesujące:
Strony specjalne członków
Adam W. Marczewski (AWM) (Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, UMCS), strony wyłącznie w języku angielskim:
Strony członków, głównie z Sekcji FZM i Oddz. lubelskiego PTChem (w porządku alfabetycznym - pokazano jedynie strony o charakterze naukowym, edukacyjnym lub informacyjnym):
Anna Deryło-Marczewska (Zakład Adsorpcji, UMCS):
Marek Kosmulski (Katedra Elektrochemii, Politechnika Lubelska, Lublin) Adam W. Marczewski (Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, UMCS):
Zakłady i Wydziały chemiczna:
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska (UMCS):
Strony WWW uniwersytetów i wydziałów:

© AWM 2004

contact