Reload page

Wersja polska

English version

Polskie Towarzystwo Chemiczne
(PTChem)

PTChem Lublin i
Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

kontakt

Informacja o Sympozjach ISSHAC

tel. 81-5375652, tel/faks 81-5375685

Sympozja ISSHAC
  http://isshac.org/
  http://vega.umcs.lublin.pl/isshac/ (alt)

  tel. 81-5375652, tel/faks 81-5375685

Ostatni ISSHAC:
ISSHAC-7, 5-11 lipca 2009, Kazimierz Dolny

Ta organizowana z reguły co trzy lata (triennale) konferencja międzynarodowa jest przygotowywane przez prawcowników Zakłądu Chemii Teoretycznej UMCS w Lublinie (prof. Władysław Rudziński (info), prof. Jolanta Narkiewicz-Michałek (info) i inni) wspólnie z lokalnymi komitetami:

Stały zespół organizatorów ISSHAC (część)
Zespół ISSHAC (od lewej): prof. Jola Narkiewicz-Michałek, prof. Władysław Rudzinski (siedzi), dr Mateusz Drach i Monika Iskierko-Wichrowska

Prof. Władysław Rudziński (info) (Kier. Zakładu Chemii Teoretycznej, Wydz. Chemii UMCS w Lublinie) był Prezesem PTChem (2003/2004) oraz Prezesem Oddziału Lubelskiego PTChem.

Prof. Jolanta Narkiewicz-Michałek (info) jest pracownikiem Zakładu Chemii Teoretycznej, Wydz. Chemii UMCS w Lublinie) oraz jest Prezesem Oddziału Lubelskiego PTChem.

Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem)

PTChem, Oddział Lubelski

Przewodnicząca lokalnego Oddziału PTChem:
Dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. UMCS (www) (Zakład Adsorpcji, Wydz. Chemii UMCS, Lublin), tel. 81-5375549.

PTChem, Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

Przewodniczący Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem:
Prof. Władysław Rudziński (info) (Kier. Zakładu Chemii Teoretycznej, Wydz. Chemii UMCS w Lublinie) był Prezesem PTChem (2003/2004) oraz Prezesem Oddziału Lubelskiego PTChem, tel. 81-5375633, faks 81-5375685.


© AWM 2004

kontakt