Reload page

Wersja polska

English version

Polskie Towarzystwo Chemiczne
(PTChem)

Oddział w Lublinie

kontakt

Zobacz Stronę Oddziału

Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem)
Oddziały PTChem

 

22-23 października 2009 - konferencja

"Nowoczesne techniki badania powierzchni i obszarów międzyfazowych"
Lublin, 22-23 października 2009

organizatorzy: LTN, PTChem, Wydział Chemii UMCS


Zgłoszenia udziału do 10 pażdziernika 2009 r.
Rozpoczęcie: 22 października 10:00, Wydział Chemii UMCS.
Rejestracja: od 8:30, 22 października, hall Collegium Chemicum (WCh UMCS).
Tablice posterowe: 84 x 118 cm.
Zobacz komunikat z kartą zgłoszenia (pdf) (wersja zip/doc).
Zobacz program konferencji (pdf)
Zobacz plan sesji posterowych (pdf)
Pobierz erratę: kompletny indeks Autorów (pdf)

Tematyka konferencji obejmuje prezentację podstaw teoretycznych nowoczesnych technik badawczych (AFM, mikroskopia Ramana, NMR, XPS, AES, TEM) oraz możliwości ich praktycznego wykorzystania do badania struktury i składu różnorodnych powierzchni i warstewek powierzchniowych. W 2008 roku Wydział Chemii UMCS zakupił wielokomorowy system UHV do badania właściwości fizycznych powierzchni ciał stałych w szerokim zakresie temperatur. W połączeniu z wcześniej zakupioną aparaturą, baza badawcza na Wydziale Chemii stwarza duże możliwości przeprowadzania badań na wysokim poziomie naukowym. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zapoznania się z aparaturą, jaką posiada Wydziałowe Laboratorium Analityczne

Zaproszeni wykładowcy:
Zobacz szczegółowy program konferencji (pdf)
Zobacz plan sesji posterowych (pdf)
Pobierz erratę: kompletny indeks Autorów (pdf)

 

Zob. także Stronę Oddziału i wydarzenia.
Zob. także inne imprezy i wydarzenia.


© AWM 2004

kontakt