Reload page

Polskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem)
Oddział w Lublinie

Lista członków (alfabetycznie)

Polish Chemical Society (PTChem)
Lublin Division

List of members (in alphabetic order)

kontakt | contact


See Legend and Notes

  Member since Sections
Notes
(Job) Address Phone / E-mail / WWW
mgr Ewa ANTONIUK 2000   N      
mgr Jolanta AUGUSTYNIAK 2000   N      
mgr Bożena BABKIEWICZ 2003   K,d      
mgr Anna BAŁUKA 2002   N      
  Mariusz BARCZAK 2003   s      
mgr Anna BARTOSIK 2002   N      
mgr Halina BARTOSZEWSKA 2000   N      
  Jadwiga BERECKA 1988   N      
mgr Helena BIEDRUNKA 2000   N      
mgr Iwona BITNER   N      
mgr Beata BOCIAN 1995   Z      
mgr Alicja BORKOWSKA 1993   N      
prof. Tadeusz BOROWIECKI 1986   K   UMCS, Zakład Technologii Chemicznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375509
borowiec@hermes.umcs.lublin.pl
dr Anna BORÓWKA 2003   Z   UMCS, Zakład Adsorbcji
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
aborowka@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Krzysztof BORZECHOWSKI 1994   N      
mgr Maria BRATKOWSKA 1990   E      
mgr Beata BRZOZOWSKA 2001   N      
prof. Wanda BRZYSKA 1968   E   UMCS, Zakład Chemii Ogólnej, pok. 32
Brzyska@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Elżbieta BYTNIEWSKA-ROZWÓD 1990   N      
  Elżbieta CEGŁOWSKA 1988   N      
mgr Bogusława CHAŁUPNIK 2000   N      
dr hab. Robert CHARMAS 1992   Z      
dr hab. Władysław CHARMAS 1976   E   UMCS
20-614 Lublin, Gliniana 33
 
mgr Piotr CHARYTONIUK 1999   Z      
prof. Emil CHIBOWSKI 1980   Z   UMCS,
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
emil@hermes.umcs.lublin.pl
prof. Stanisław CHIBOWSKI 2001   Z   UMCS, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
schibowski@hermes.umcs.lublin.pl
www: hermes.umcs.lublin.pl/radchem1/
mgr Anna CIEŚLIK 2002   N      
mgr Danuta CYZMAN   N      
mgr Krystyna CZERW 1986   N      
mgr Jadwiga CZOP 1986   N      
mgr Wiesława CZUBACKA 2001   N      
dr Wiesława ĆWIKŁA-BUNDYRA 1995   K   UMCS, Zakl.Tech.Chem., Prac.Środowisk.
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375504
cwikla@hermes.umcs.lublin.pl
dr hab. Grażyna DALMATA 2001   Z   UMCS, Zak. Chem. Anal. i Analizy Instrumentalnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
gdalmata@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Joanna DARGIEWICZ 1999   Z      
prof. Andrzej DAWIDOWICZ 1976   Z   UMCS, Z. Fiz. Chem. I Fizykochem. Met. Roz.
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375545
dawid@hermes.umcs.lublin.pl
doc. Michalina DĄBKOWSKA 1950   E   UMCS
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
 
prof. Andrzej DĄBROWSKI 1977   Z   UMCS, Zakład Chemii Teoretycznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
dobrow@hermes.umcs.lublin.pl
dr hab. Anna DERYŁO-MARCZEWSKA 1997   Z   UMCS, Zakład Adsorpcji
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375549
annad@hektor.umcs.lublin.pl
www: hektor.umcs.lublin.pl/~annad/
prof. Maria DOBOSZ 1999   Z   AM,
dobosz@panaceum.am.lublin.pl
mgr Elżbieta DOBROWOLSKA 2001   N   Zespół Szkół Komunikacyjnych
Lublin, Zemborzycka
eladobro@poczta.onet.pl
dr hab. Ryszard DOBROWOLSKI 1997   Z   UMCS, Lab. Analit.Wydz.Chemii
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375704
rdobrow@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Joanna K DOŁĘGA 2000   N      
mgr Wanda DOMAŃSKA 2000   N      
mgr Elżbieta DOROSZ 1998   N   ZSZ nr 3
21-500 Biała Podlaska, Orzechowa 58
 
dr Marzenna DUDZIŃSKA 1979   Z   PL, Instytut Inzynierii Ochrony Srodowiska
20-618 Lublin, Nadbystrzycka 40B
81-5381406
mardudz@fenix.pol.lublin.pl
mgr Halina DUDZIŃSKA-ZUCHNIARZ 2002   N      
dr Jarosław DYMARA 1990   Z   UMCS, Pracownia Dydaktyki Chemii
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375690
jdymara@ch.onet.pl
www: hermes.umcs.lublin.pl/~jdymara/
mgr Grażyna DZIDA 1996   N      
dr hab. Tadeusz DZIDO 1980   Z   AM, Wydz. Farmacji, Kat. Chemii, Zak. Chem. Fiz.
20-081 Lublin, Staszica 6
81-5324630
thdzido@panaceum.am.lublin.pl
mgr Maria DZIUBA 1986   N      
mgr Witold DZIWBAN 2000   Z      
prof. Wiesława FERENC 1979   Z   UMCS, Zakład Chemii Ogólnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 2
81-5375756
wetafer@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Małgorzata FRĄCEK 2003   N      
mgr Marta FRELEK 1986   N      
mgr Elżbieta FURGA 2000   N      
dr Wojciech GAC 1997   K   UMCS, Zakład Technologii Chemicznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 2
81-5375533
wojtek@hermes.umcs.lublin.pl
dr hab. Barbara GAWDZIK 1978   Z   UMCS, Zakład Chemii I Technologii Polimerów
20-614 Lublin, Gliniana 33
barbarag@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Anna GĄSIOR 2001   N      
mgr Grzegorz GIECKO 2000   K   UMCS, Zakład Technologii Chemicznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
ggiecko@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Halina GIL 1996   N      
mgr Eugenia GOCH 1990   N      
doc. Andrzej GOŁĘBIOWSKI 1995   K      
mgr Maria GOTKOWSKA 1990   N      
prof. Jacek GOWOREK r.   Z   UMCS, Zakład Adsorbcji
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
jgoworek@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Mirosława GÓRALCZYK 2000   N      
mgr Elżbieta GÓRSKA 2000   N      
mgr Urszula GRUNWALD   N      
dr Wiesław GRZEGORCZYK 1976   K   UMCS, Zakład Technologii Chemicznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
giewu@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Magdalena GRZEGORZEWICZ-CIEŚLAK 1994   N      
prof. Stanisław HAŁAS 1986   Z   UMCS, Inst. Fiz., Prac. Spektrometrii Mas, IF
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 1
81-5376275
halas@tytan.umcs.lublin.pl
dr Jan HARKOT 1970   Z   UMCS, Zakład Chemii Nieorganicznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 2
jharkot@hermes.umcs.lublin.pl
prof. Lucyna HOŁYSZ 2003   Z   UMCS, Zakład Zjawisk Międzyfazowych
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
karol@umcs.lublin.pl
prof. Zbigniew HUBICKI 1970   Z   UMCS, Zakład Chemii Nieorganicznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 2
hubicki@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Anna IGRAS 2000   N      
mgr Bożena JAGIEŁŁO 2001   N      
mgr Halina JAKUBANIS 1988   N      
dr Ryszard M. JANIUK 1975   Z   UMCS, Pracownia Dydaktyki Chemii
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
rmjaniuk@hermes.umcs.lublin.pl
prof. dr hab. Władysław JANUSZ 2000   Z   UMCS, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
wjanusz@hermes.umcs.lublin.pl
www: hermes.umcs.lublin.pl/~wjanusz/
prof. Bronisław JAŃCZUK 1996   Z   UMCS, Zakład Zjawisk Międzyfazowych
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375656
bronek@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Bożena JARGIŁO 2000   N      
mgr Maria JARZĘBSKA-KOWALCZYK 1978   E      
mgr Renata JEZIOR 2001   K,d   UMCS, Zakład Technologii Chemicznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
rjezior@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Małgorzata JĘDRUSZCZAK 2000   N      
dr Stanisław JUSIAK 1979   E   UMCS
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 2
 
mgr Agnieszka KACZOR 2000   Z      
mgr Halina KALBARCZYK 2000   N      
mgr Agnieszka KAMIŃSKA-OSTĘP 1998   N     aostep@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Małgorzata KASPRZAK 2002   N      
mgr Iwona KIEŁT 2000   N      
mgr Ewa KIEREPKA 2000   N      
mgr Krzysztof KITKA 1998   N      
mgr Barbara KLEPACKA 2003   N      
mgr Małgorzata KLIMCZAK 2000   N      
dr Zofia KLOC 1986   Z   UMCS, Pracownia Dydaktyki Chemii
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
zkloc@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Grzegorz KOCANDA 1990   N      
mgr Maria KOCON 2000   N      
dr Andrzej KOMOSA 2001   Z   UMCS, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375624
akomosa@hermes.umcs.lublin.pl
www: hermes.umcs.lublin.pl/~akomosa/
dr Mieczysław KOROLCZUK 1981   Z   UMCS, Zak. Chem. Anal. i Analizy Instrumentalnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
mkorolcz@hermes.umcs.lublin.pl
dr Marek KOSMULSKI 1976   Z   PL, Wydział Elektryczny,Katedra Elektrochemii
20-618 Lublin, Nadbystrzycka 38 A, skrytka poczt. 189
81-5381355
mkosmuls@hektor.umcs.lublin.pl
www: hektor.umcs.lublin.pl/~mkosmuls/book.htm
mgr Barbara KOT 2000   N      
mgr Radosław KOWALSKI 1997   Z      
prof. Anna KOZIOŁ 1992   Z   UMCS, Zakład Krystalografii
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375577
akoziol@hermes.umcs.lublin.pl
prof. Jan KRUPOWICZ 1946   E      
mgr Dorota KRUSZYŃSKA 2002   N      
mgr Teresa KUCHARZ 1988   N      
dr Alina KULA   Z   UMCS, Zakład Chemii Ogólnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 2
 
mgr Janina KULA 1986   N      
dr Anna KULTYS 1976   Z   UMCS
akultys@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Marian KURANC 1991   N      
dr Renata KURPIEL-GORGOL 1979   Z   UMCS, Zakład Chemii Ogólnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 2
 
mgr Lucyna KURZAK 1986   N      
mgr Marcin KUŚMIERZ 1998   K   UMCS, Zakład Technologii Chemicznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
mkusmier@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Lucyna LARWA 2000   N      
prof. Roman LEBODA 1976   Z   UMCS, Z. Fiz. Chem. I Fizykochem. Met. Roz.
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
leboda@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Adam LESIUK 2000   K   UMCS, Zakład Technologii Chemicznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
alesiuk@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Barbara LEŚNIAK 2000   N      
mgr Katarzyna LEWANDOWSKA 2000   N      
mgr Witold LIPCZEWSKI 1998   N      
mgr Irena LISOWSKA-BRZOSTEK 1998   N      
mgr Renata ŁYSZCZEK 1995   Z   UMCS, Zakład Chemii Ogólnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 2
remian@hermes.umcs.lublin.pl
dr hab. Andrzej MACHOCKI 1976   K   UMCS, Zakład Technologii Chemicznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375514
machocki@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Beata MAJ 2000   N      
mgr Elżbieta MAJ 2002   N      
dr hab. Marek MAJDAN 1974   Z   UMCS, Zakład Chemii Nieorganicznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 2
marek@hermes.umcs.lublin.pl
www: hermes.umcs.lublin.pl/~marek/
mgr Magdalena MAKARSKA 1998   Z   UMCS, Zakład Chemii Nieorganicznej
 
dr hab. Irena MALINOWSKA 2003   Z   UMCS, Zakład Chromatografii Planarnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
malina@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Agnieszka MARCEWICZ-KUBA 1995   K   UMCS, Zakł.Tech.Chem.Prac. Środ.
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375504
amarcewi@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Małgorzata MARCINIAK 2000   N      
dr hab. Barbara MARCZEWSKA 2003   Z   UMCS, Zak. Chem. Anal. i Analizy Instrumentalnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
bmarc@hermes.umcs.lublin.pl
dr Adam MARCZEWSKI 1997   Z   UMCS, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375624
Adam.Marczewski@umcs.lublin.pl
www: adsorption.org
dr Wojciech MARKOWSKI 1967   Z   Zakł. Chemii Fizycznej, AM Lublin
ul. Staszica 6, 20-081 Lublin
81-532-45-61, ex.307
wojtek@hipokrates.am.lublin.pl
mgr Wiesława MARZĘDA 1988   N      
mgr Krystyna MATEJEK 1998   N      
dr hab. Dariusz MATOSIUK 1996   Z   AM, Wydz.Far., Kat. Syntezy i Tech. Chem.
Środ Leczniczych, 20-081 Lublin, Staszica 6
darek@eskulap.am.lublin.pl
prof. Tadeusz MATYNIA 1974   Z      
mgr Irena MAZUREK 2001   N      
mgr Lucyna MĄDRA 2000   N      
mgr Magdalena METYJEWICZ 2003   Z   UMCS, Zak. Fizykochem. Ciała Stałego
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
 
mgr Barbara MICH 1993   N      
mgr Lucyna MIELNICZUK 1986   N      
mgr Anna MIODUSZEWSKA 1997   N      
mgr Aneta MISIEJUK 2002   N      
mgr Renata MROZEK 1995   Z      
mgr Piotr MRÓZ 2000   Z      
mgr Ewa MULAWA 2000   N      
dr hab. Jolanta NARKIEWICZ-MICHAŁEK 1992   Z   UMCS, Zakład Chemii Teoretycznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375652
theor@hermes.umcs.lublin.pl
prof. Dobiesław NAZIMEK 1986   K   UMCS, Pracownia Chemii Środowiskowej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375692
nazimek@hermes.umcs.lublin.pl
dr Jerzy NIEĆKO 1988   Z   UMCS
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
niecko@hermes.umcs.lublin.pl
dr hab. Andrzej NIEWIADOMY   Z   AR
 
mgr Agnieszka NOSAL-WIERCIŃSKA 2000   Z   UMCS, Zak. Chem. Anal. i Analizy Instrumentalnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
anosal@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Małgorzata NOSKOWSKA 1997   N      
mgr Antonina NOWAK 1990   N      
mgr Bożena NOWAKOWSKA 1991   N      
mgr Beata NOWIŃSKA 2003   N      
mgr Anna NOWOSAD 2001   N      
mgr Anna OLCHA 2000   N      
  Magdalena ORZEŁ 2003   s      
dr inż. Janusz OZONEK 1984   Z   PL, Instytut Inzynierii Ochrony Srodowiska
20-618 Lublin, Nadbystrzycka 38D
81-53811321
ozone@fenix.pol.lublin.pl
dr Wanda OŻGA 1979   Z   UMCS, Zakład Chemii Ogólnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 2
wozga@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Zdzisława PAKUŁA 2000   N      
mgr Ewa PANKOWIEC 2000   N      
mgr Monika PAŃCZYK 1998   K   UMCS, Zakład Technologii Chemicznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
mpanczyk@hermes.umcs.lublin.pl
dr Tomasz PAŃCZYK 1997     UMCS, Zakład Chemii Teoretycznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
laibach@vega.umcs.lublin.pl
mgr Sylwia PASIECZNA 2000   K   UMCS, Zakład Technologii Chemicznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
spasiecz@hermes.umcs.lublin.pl
www: hermes.umcs.lublin.pl/~spasiecz/
mgr Jolanta PASIERB 2002   N      
mgr Teresa PATRYN 2002   N      
mgr Ilona PAWŁOWICZ-SOSNÓWKA 2000   N      
prof. Lucjan PAWŁOWSKI 1963   Z   PL
 
mgr Anna PECYNA 2000   N      
dr Andrzej PERSONA r   Z   UMCS, Zak. Chem. Anal. i Analizy Instrumentalnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
persona@hermes.umcs.lublin.pl
prof. Michał K. PIETRUSIEWICZ 1994   Z   UMCS, Zakł. Chemii Organicznej
20-614 Lublin, Gliniana 33
81-5242251
michal@hermes.umcs.lublin.pl
dr Monika PITUCHA 1999   Z   AM, Wydz. Farmacji, Kat. Chemii, Zak. Chem. Fiz.
20-081 Lublin, Staszica 6
81-5324303
pitucha@panaceum.am.lublin.pl
mgr Bożena PODGÓRSKA 2002   N      
dr Beata PODKOŚCIELNA 2008   Z   UMCS, Zakład Chemii Polimerów
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
beatapod@poczta.umcs.lublin.pl
dr Przemysław PODKOŚCIELNY 1993   Z   UMCS, Zakład Chemii Teoretycznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
przemekp@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Halina PODLEŚNA 2002   N      
prof. Iwo POLLO 1953   E   PL
 
mgr Katarzyna POLSKA 2003   D   UMCS
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
kmigut@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Anna POMORSKA 2000   N      
mgr Danuta POTAPIUK 2000   N      
mgr Grażyna PRZYCHODZEŃ 2000   N      
mgr Zofia RADEJ 2003   N      
  Zbigniew RATAJEWICZ 1998   E      
mgr Aleksandra REDER 1988   N      
prof. Jerzy ROGALSKI 1987   Z   UMCS, Zakład Biochemii,
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375668
rogal@hermes.umcs.lublin.pl
www: hermes.umcs.lublin.pl/~rogal/
mgr Anna ROMPAŁA 1979   Z      
prof. Władysław RUDZIŃSKI 1975   Z   UMCS, Zakład Chemii Teoretycznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375685
rudzinsk@hermes.umcs.lublin.pl
www: hermes.umcs.lublin.pl/~rudzinsk/
dr Janusz RYCZKOWSKI 1986   K   UMCS, Zakład Technologii Chemicznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375546
ryczkows@hermes.umcs.lublin.pl
dr Zofia RZĄCZYŃSKA 1979   Z   UMCS, Zakład Chemii Ogólnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 2
rzacz@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Dorota RZĄDKOWSKA 1987   N      
prof. Jadwiga SABA 1976   Z   UMCS, Zak. Chem. Anal. i Analizy Instrumentalnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
jsaba@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Renata SADURSKA 2000   N      
  Marcin SERWIN 2003   s      
dr Dorota SIEŃKO 1993   Z   UMCS, Zak. Chem. Anal. i Analizy Instrumentalnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
dsienko@hermes.umcs.lublin.pl
dr Mariola SIKORSKA-IWAN 1988   Z   UMCS, Zakład Chemii Ogólnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 2
81-5375743
mariolas@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Elżbieta SIWECKA 1993   N      
mgr Agata SIWEK 2003   Z      
mgr Krystyna SKROK 1986   N      
dr Ewa SKWAREK 2005   Z   UMCS, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375624
ewunias@hermes.umcs.lublin.pl
ewunias@o2.pl
prof. Edward SOCZEWIŃSKI 1953   Z   AM
 
mgr Dorota SOWIŃSKA 2002   N      
mgr Franciszka SROKA 2000   N      
dr Beata STASIŃSKA 1995   K   UMCS, Zakład Technologii Chemicznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
beata@hermes.umcs.lublin.pl
prof. Piotr STASZCZUK 1990   Z   KUL, Wydział Mat.-Przyr.  
piotr@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Izabela STELMACH 2002   N      
mgr Dariusz STERNIK 2003   Z   UMCS, Zak. Fizykochem. Ciała Stałego
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
 
mgr Marianna STRAWSKA 1986   N      
dr Marta STRUGA 1999   Z   Katedra i z-d Chemii Medycznej
02-007 Warszawa, Oczki 3
struga@panaceum.am.lublin.pl
mgr Barbara SUCHECKA 2000   N      
prof. Kazimierz SYKUT 1950   E   UMCS
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
 
dr Paweł SZABELSKI 2003   Z   UMCS, Zakład Chemii Teoretycznej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
szabla@vega.umcs.lublin.pl
mgr Renata SZCZEPAŃSKA 2000   N      
mgr Agnieszka SZCZERBETKA 2000   N      
mgr Anna Maria SZCZEŚNIAK 2002   N      
mgr Bożena SZCZĘŚNIAK 2000   N      
mgr Bożenna SZCZODRAK 2002   N      
mgr Agnieszka SZETELNICKA 1997   N      
mgr Krystyna SZEWCZYK 2002   N      
dr Longin SZUBARTOWSKI 1984   Z      
mgr Janina SZYMAJDA   N      
mgr Natalia SZYMAŃSKA 1991   N      
mgr Agnieszka SZYMAŃSKA-GRZEŚKA 2002   N      
dr Marta SZYMULA 1997   Z   UMCS, Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
81-5375624
szymu@hermes.umcs.lublin.pl
www: RadioChemistry.umcs.lublin.pl
mgr Danuta UGARENKO 2000   N      
mgr Władysława UL 2001   N      
mgr Krystyna URBAN 1990   N      
mgr Agnieszka WALKÓW-DZIEWULSKA 1999   Z      
  Zofia WASIŃSKA 2000   K      
mgr Krystyna WAWRO 1994   N      
mgr Irena WAWRZYCKA-GORCZYCA 1997   Z     iwawrz@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Adriana WICHOWSKA 2003   N      
mgr Sylwia WIECZOREK 2002   N      
prof. Janusz WIERCIŃSKI 1974   Z      
mgr Barbara WIERZBICKA 2001   N      
mgr Hanna WIERZBICKA-GRABŁOWSKA 2002   N      
mgr Teresa WILKOWICZ 2000   N      
mgr Elżbieta WOCH 2002   N      
inż. Leokadia WOJCIECHOWSKA 1990   N      
mgr Urszula WOJTALSKA 2001   N      
mgr Wiesława WOŁODKIEWICZ 1979   Z   UMCS, Zakład Chemii Ogólnej
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 2
 
mgr Elżbieta WÓJCIK 2000   N      
prof. Wiesław WÓJCIK 1975   Z   UMCS
20-031 Lublin, Pl.M.C. Skłodowskiej 3
wiesiek@hermes.umcs.lublin.pl
mgr Jacek WROŃSKI 1994   N      
dr Monika WUJEC 1999   Z   AM, Kat i Zakł Chemii Organicznej
20-081 Lublin, Staszica 6
wujec@panaceum.am.lublin.pl
mgr Eugeniusz WYSOCKI 2000   N      
mgr Elżbieta ZADRĄG 1991   N      
mgr Janina ZANIUK 2000   N      
mgr Andrzej ZASTĄPIŁO 1990   N      
mgr Agnieszka ZDZIOCH 2000   N      
mgr Dorota ŻUKOWSKA 1991   N      

Legend:

N - Nauczyciel / School teacher
K - Kataliza / Catalysis
K,d - Kataliza / Catalysis
s - Student
E - Emeryt / Prof. emeritus
Z - Zwyczajny / Regular
D - Doktorant/PhD student


Top

© AWM 2004

kontakt | contact