Reload page

Wersja polska

English version

Polskie Towarzystwo Chemiczne
(PTChem)

Oddział w Lublinie

kontaktPolskie Towarzystwo Chemiczne (PTChem)
Oddziały i Sekcje PTChem

Imprezy Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem):
     XLVI Zjazd PTChem, Lublin, 15-18 września 2003
     XLVII Zjazd PTChem, Wrocław, 12-17 września 2004
     XLVIII Zjazd PTChem, Poznań, 18-22 września 2005
     XLIX Zjazd PTChem, Gdańsk, 18-22 września 2006
     50 Zjazd PTChem, Toruń, 9-12 września 2007
     51 Zjazd PTChem, Opole, 7-11 września 2008
     52 Zjazd PTChem, Łódź, 12-16 września 2009
     53 Zjazd PTChem, Gliwice, 14-18 września 2010
     54 Zjazd PTChem, Lublin, 18-22 września 2011, poster A4: pdf | png
          54 Zjazd PTChem - poster 50x70cm pdf (stary pdf), A4 hi-res png
     55 Zjazd PTChem, Białystok, 16-20 września 2012
     56 Zjazd PTChem, Siedlce, 16-20 września 2013
     57 Zjazd PTChem, Częstochowa, 14-18 września 2013
     58 Zjazd PTChem, Gdańsk, września 2015
     59 Zjazd PTChem, Poznań, 19-23 września 2016
    

PTChem Oddział w Lublinie

Przewodnicząca lokalnego Oddziału PTChem:
Dr hab. Jolanta Narkiewicz Michałek, prof. UMCS (Zakład Chemii Teoretycznej, Wydz. Chemii, UMCS), tel. 81-5375652.

Aktualności Oddziału lubelskiego PTChem

15 grudnia 2016
W czwartek, 15 grudnia 2016 (14:15, sala M, bud. "Mała Chemia"., Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) Prof. Reinharda Millera z Max-Planck-Institut fuer Kolloid- und Grenzflaechenforschung w Golm (Niemcy) wygłosi wykład otwarty nt. "Dynamics of adsorption of β-lactoglobulin at the solution/air and solution/tetradecane interface: effect of pH and ionic strength" (poster, pdf).
Wykład był współorganizowany przez: Oddział Lubelski PTChem, Sekcję Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem oraz Wydział Chemii UMCS

 

 

Zob. także bieżące i przyszłe oraz minione wydarzenia (poniżej, w sekcji Historia).
Zob. także inne imprezy i wydarzenia.

Imprezy / Wydarzenia Oddziału lubelskiego PTChem

Bieżące Imprezy / Wydarzenia

 


2016-01-11
Wybory Zarządu Oddziału Lublin PTChem na kadencję 2016-2018 - zobacz.

Wyniki wyborów Zarządu Oddziału Lublin PTChem na kadencję 2013-2015 - zobacz.

9-13 września 2014 - sympozjum (www)

"14th Polish-Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications"
równolegle z
"1st NANOBIOMAT Conference on Nanostructured Biocompatible/Bioactive Materials"
Zakopane, Poland, September 9-13, 2014

organizatorzy:
 • Profesor Roman Leboda, Profesor Jolanta Narkiewicz-Michałek - Wydział Chemii, Uniwersitet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Profesor Yuri I. Tarasevich - Ukrainian National Academy of Sciences
 • Ukrainian National Academy of Sciences
 • Faculty of Chemistry, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland
 • Polish Academy of Sciences
 • Polish Ministry of Science and Higher Education
 • Lublin Division of the Polish Chemical Society
 • Faculty of Chemical Engineering and Technology, Cracow University of Technology, Poland
 • Chemical Division of the Ukrainian National Academy of Sciences
 • A.V. Dumanski Institute of Colloid Chemistry and Chemistry of Water, Kyiv, Ukraine
 • O.O. Chuiko Institute of Surface Chemistry, Kyiv, Ukraine

Zgłoszenia udziału do: 28 marca 2014
Abstrakty do: 2 maja 2014, po korekcie do 23 maja 2014
Program (wersja ostateczna): pdf (kopia lokalna)
Organization of the Symposium was possible thanks to the financial support of the Ministry of Science and Higher Education of Poland

Organizacja sympozjum była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Nauki i szkolnictwa Wyższego

11-14 września 2012 - sympozjum (www)

"Ukrainian-Polish Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications"
równolegle z
"4th COMPOSITUM Conference on Hybride Nanocomposites and their Applications"
Puszsha-Wodica (Kyiv), Ukraine, September 11-14, 2012

organizatorzy:
 • Chemical Division of the Ukrainian National Academy of Sciences
 • A.V. Dumanski Institute of Colloid Chemistry and Chemistry of Water
 • O.O. Chuiko Institute of Surface Chemistry
 • Faculty of Chemistry, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
 • Scientific Council of NAS of Ukraine for the problem “Chemistry and Technology of Surface Modification”
 • Scientific Council of NAS of Ukraine for the problem “Chemical Ecology”
 • Public organisation “Association Carbon in Ukraine”
 • Committee for the Interface Chemistry of the Polish Chemical Society
 • Commission for Chromatography and Related Techniques, Analytical Chemistry Committee of the Polish Academy of Sciences

Zgłoszenia udziału do: 31 stycznia 2012
Abstrakty do: 31 marca 2012, po korekcie do 25 kwietnia 2012
Program (wersja ostateczna): pdf (kopia lokalna)


24-28 sierpnia 2010 - sympozjum (www)

"12th Polish-Ukrainian Symposium on Theoretical and Experimental Studies of Interface Phenomena and their Technological Applications"
"2nd COMPOSITUM Conference on Hybride Nanocomposites and their Applications"
Ameliówka (Kielce), 24-28 sierpnia 2010

organizatorzy:
 • Faculty of Chemistry, Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
 • Institute of Chemistry, Jan Kochanowski University in Kielce
 • Committee for the Interface Chemistry of the Polish Chemical Society
 • Commission for Chromatography and Related Techniques, Analytical Chemistry Committee of the Polish Academy of Sciences
 • Chemical Division of the Ukrainian National Academy of Sciences
 • Ministry for Education and Science of Ukraine

Zgłoszenia udziału do 30 marca 2010 r.
Abstrakty do 15 maja, 2010 r.
strona konferencji: www

Przyszłe Imprezy / Wydarzenia

Zob. także minione wydarzenia (poniżej, w sekcji Historia).

Inne Imprezy i Wydarzenia

OSCO X, Łódź 16-18.04.2015

CBMiM PAN w Łodzi, Wydział Chemii UŁ oraz Łódzki Oddział PTChem zapraszają do Łodzi na X Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej, które odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2015 r. Wszelkie informacje znajdują się na stronie konferencji: www.osco10.pl).

Członkowie Oddziału lubelskiego

 • Zarząd Oddziału (2013-2015):
  • Przewodnicząca: dr hab. Jolanta Narkiewicz Michałek, prof. UMCS (Zakład Chemii Teoretycznej, Wydz. Chemii, UMCS), tel. 81-5375652, fax. 81-5375685.
  • Wiceprzewodniczący: dr Mariusz Barczak (Zakład Chemii Teoretycznej, Wydz. Chemii, UMCS), tel. 81-5375788, fax. 81-5375685
  • Sekretarz: dr hab. Zofia Rzączyńska, prof. UMCS (Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej, Wydz. Chemii, UMCS), tel. 81-5375758.
  • Skarbnik (składki członkowskie): dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. UMCS (www) (Zakład Fizykochemii Piowierzchni Ciała Stałego, Wydz. Chemii UMCS w Lublinie), tel. 81-5375549.
   • Składki (2006-2012 - sprawdź www)
    czł. zwyczajni: 50 zl, nauczyciele: 20 zl, emeryci, studenci i doktoranci: 15 zl, prenumerata Orbitala - bezpłatnie
   • Rok 2004 i 2005
    czł. zwyczajni: 50 zl, nauczyciele: 20 zl, emeryci, studenci i doktoranci: 15 zl
    prenumerata Orbitala: 50 zł (elektroniczna)
   • Rok 2002 i 2003
    czł. zwyczajni: 75 zl, emeryci i nauczyciele: 25 zl, studenci i doktoranci: 25 zl
   • Rok 2001 i 2000
    czł. zwyczajni: 50 zl, emeryci i nauczyciele: 15 zl, studenci i doktoranci: 8 zl
  • Członek Zarządu: prof. dr hab. Lucyna Hołysz, prof. UMCS (Zakład Zjawisk Międzyfazowych, Wydz. Chemii, UMCS), tel. 81-5375550.
  • Członek Zarządu: dr hab. Irena Malinowska, prof. UMCS (Zakł Chromatografii Planarnej, Wydz. Chemii, UMCS), tel. 81-5375677.
  • Członek Zarządu: dr Konrad Terpiłowski (Zakł Zjawisk Międzyfazowych, Wydz. Chemii, UMCS), tel. 81-5375639.
 • Komisja Rewizyjna:
  • Przewodniczący: dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. UMCS, Wydział Chemii UMCS
  • Członek Komisji: prof. dr hab. Wanda Brzyska, Wydział Chemii UMCS
  • Członek Komisji: dr hab. Anna Zdziennicka, prof. UMCS, Wydział Chemii UMCS
 • Składki członkowskie (tylko nauczyciele/sekcja dydaktyczna): dr Zofia Kloc (Zakład Dydaktyki Chemii, Wydz. Chemii, UMCS), tel. 81-5375690.

Zob. także dawne Zarządy Oddziału (poniżej, w sekcji Historia).

Historia Oddziału

Powołanie Oddziału Lubelskiego PTChem: (to be translated)
Władze Oddziału Lubelskiego PTChem
 • xxxx:
  Przewodniczący:
  Wiceprzewodniczący: Sekretarz:
 • 2003-2006:
  Przewodnicząca: dr hab. Jolanta Narkiewicz-Michałek, prof. UMCS (Dept. of Theoretical Chemistry, Faculty of Chemistry, UMCS).
  Wiceprzewodniczący: --- Sekretarz: dr hab. Zofia Rzączyńska, prof. UMCS (Dept. of Inorganic and Coordination Chemistry, Faculty of Chemistry, UMCS).
 • 2007-2009:
  Przewodnicząca: dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. UMCS (Zakł. Adsorpcji, Wydz. Chemii UMCS).
  Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Marek Kosmulski (Kat. Elektrochemii, Wydz. Elektryczny, Politechnika Lubelska).
  Sekretarz: dr Marta Szymula (Zakł. Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydz. Chemii UMCS).
 • 2010-2012:
  Przewodnicząca: dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. UMCS (Zakł. Adsorpcji, Wydz. Chemii UMCS).
  Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Marek Kosmulski (Kat. Elektrochemii, Wydz. Elektryczny, Politechnika Lubelska).
  Sekretarz: dr Marta Szymula (Zakł. Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydz. Chemii UMCS).
 • 2013-2015 (aktualny):
  Przewodnicząca: dr hab. Jolanta Narkiewicz Michałek, prof. UMCS (Zakład Chemii Teoretycznej, Wydz. Chemii, UMCS).
  Wiceprzewodniczący: dr Mariusz Barczak (Zakład Chemii Teoretycznej, Wydz. Chemii, UMCS).
  Sekretarz: dr hab. Zofia Rzączyńska, prof. UMCS (Zakład Chemii Ogólnej i Koordynacyjnej, Wydz. Chemii, UMCS).
Imprezy naukowe (od 2005 r.), których organizatorem bądź współorganizatorem był Oddział Lubelski PTChem:
 1. 15-18 września 2003 XLVI Zjazd PTChem, Lublin (zobacz).
 2. 7 marca 2005 w Budynku Małej Chemii, w sali M odbyło się seminarium na temat "Density Functional Theory of Nonuniform Star Polymers". Seminarium poprowadził Dr. A. Malijevsky z Uniwersytetu Karola w Pradze.
 3. 25 kwietnia 2005 w sali M w budynku Małej Chemii (Wydział Chemii UMCS, pl. M. Curie-Sklodowskiej 2) odbył się wykład dr Luisa Gonzalez MacDowell z Dpto. de Quimica Fisica, Facultad de Ciencias Quimicas, Universidad Complutense de Madrid nt. "The Condensation Evaporation Transition of Liquid Droplets".
 4. 5 maja 2005 w sali M w budynku Małej Chemii (Wydział Chemii UMCS, pl. M. Curie-Sklodowskiej 2) odbył się wykład prof. Kurta Bindera z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji nt. "New Interface-Controlled Phase Transitions in Nanosystems".
 5. 12 stycznia 2006 w sali M w Budynku Małej Chemii, pl. M.C.Skłodowskiej 2, odbyło się OTWARTE posiedzenie naukowe Lubelskiego Oddziału PTChem, na którym Pani prof. dr hab. Teresa Bandosz (Dept. of Chemistry, The City College of the City University of New York) wygłosiła referat pt. "Carbonaceous Materials as Desulfurization Media" (zob. plakat i streszczenie (MS Word)).
 6. 10 lutego 2006 w auli im. Profesora Jarosława OŚCIKA (sala A, Wydział Chemii UMCS) odbyło się seminarium naukowe poświęcone 50-leciu pracy naukowej i dydaktycznej prof. dr hab. Wandy Brzyskiej (Organizatorzy: Wydział Chemii UMCS i Oddział Lubelski PTChem).
 7. 2 marca 2006 w sali C w Budynku Małej Chemii, pl. M.C.Skłodowskiej 2, odbyło się OTWARTE posiedzenie naukowe Lubelskiego Oddziału PTChem, na którym Pan Dr Jacek Jagiełło (Quantachrome Instr., Boynton Beach, Florida, USA) wygłosił wykład nt. "Charakterystyka mikroporowatych materiałów przeznaczonych do przechowywania wodoru oraz modelowanie ich pojemności sorpcyjnych przy użyciu DFT". (zob. plakat (MS Word)).
 8. 16 maja 2006 w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (LTN, Pałac Czartoryskich, Pl. Litewski 2, Lublin) odbyła się uroczysta sesja naukowa poświęcona pamięci wybitnego profesora Wydziału Chemii UMCS Jarosława Ościka w piątą rocznicę Jego śmierci. Sesja była współorganizowana przez LTN i Oddział Lubelski PTChem (zob. plakat (MS Word)).
 9. 20 listopada 2006 w sali B w Budynku Dużej Chemii, pl. M.C.Skłodowskiej 3, prof. Patrick Metzner (CNRS, Francja) wygłosił wykład otwarty nt. "New sulfur reagents for both chemo- and enantioselective organic synthesis" (organizator: Oddział Lubelski PTChem) (zob. plakat (MS Word)).
 10. 22 listopada 2006 w sali 39, w Budynku Chemii, ul. Gliniana 33, prof. Hiroshi Nakazawa (Osaka City University, Japonia) wygłosił wykład otwarty nt. "Chemistry of Complexes with a Three-membered Ring Consisting of Molybdenum, Phosphorus, and Carbon" (organizator: Oddział Lubelski PTChem) (zob. plakat (MS Word)).
 11. 24-25 stycznia 2007 na Wydziale Chemii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, odbyły się Warsztaty dla Młodych Naukowców "Warstewki Powierzchniowe, Filmy Langmuira i Langmuira-Blodgetta" (organizatorzy: Oddział PTChem w Lublinie i Sieć Naukowa SURUZ) (zob. program (MS-Word doc)).
 12. 22 maja 2007 w sali M, w Budynku Małej Chemii, pl. M.Curie-Skłodowskiej 2, prof. Jacek Arct, Przewodniczący Towarzystwa Kosmetologii, wygłosił wykład otwarty nt. "Multidyscyplinarność kosmetologii - od koncepcji marketingowej kosmetyku do medycyny estetycznej"
 13. 19 czerwca 2007 w sali 39, w Pawilonie Chemii Organicznej przy ul. Glinianej 33, dr. Duncan Carmichaelz Ecole Polytechnique (Laboratoire "Heteroelements et Coordination") wygłosił wykład otwarty nt. "Phosphametallocenes, synthesis and applications"
 14. 4 października 2007 w sali konferencyjnej LTN (Pałac Czartoryskich, Pl. Litewski 2, Lublin) dr. Orest Pizio z Instituto de Quimica, UNAM, México D.F., México, wygłosił (po polsku, ze wspomaganiem językiem angielskim) referat nt. "Recent progress in the statistical mechanics for the description of inhomogeneous complex ionic fluids" (plakat ze streszczeniem, pdf).
 15. 11 listopada 2007 (sala M, Budynek Małej Chemii, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2, Lublin) dr. hab. Jan Małyszko prof. Akademii Świętokrzyskiej wygłosił wykład otwarty nt. "Programy symulacyjne w woltamperometrii z punktu widzenia użytkownika" (plakat, pdf).
 16. 25 lutego 2008 (sala konferencyjna Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, LTN, Pałac Czaroryskich, Pl. Litewski 2, Lublin) prof. Hartmut Frank z Uniwersytetu w Bayreuth (Niemcy) wygłosił wykład otwarty nt. "Can Analytical Chemistry Solve Environmental Questions" (plakat ze streszczeniem, pdf).
 17. 14 kwietnia 2008 (sala M (Budynek Małej Chemii, Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) prof. Roman Sioda wygłosił wykład otwarty nt. "Berzelius, Faraday, Bunsen i Kolbe: rola badań nad elektrolizą w rozwoju XIX-wiecznej chemii" (plakat ze streszczeniem, pdf).
 18. 30 kwietnia 2008
  (sala M (Budynek Małej Chemii, Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) dr Jarosław W. Drelich (Department of Materials Science and Engineering Michigan Technological University, Houghton, MI, USA) wygłosił wykład otwarty nt. "Colloidal Force Microscopy: Novel Technique for Mapping Charge-Mosaic Surfaces in Electrolyte Solutions" (plakat ze streszczeniem, pdf).
 19. 26 czerwca 2008 (p. 237, bud. Collegium Chemicum - "Duża Chemia"., Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3) Prof. Fernando Gonzalez-Caballero z Departemento de Fisica Aplicada, Universidad de Granada w Granadzie (Hiszpania) wygłosił wykład otwarty nt. "Physico-Chemical Studies on Intelligent Lubricants Used in Shock-Absorbent Devices" (poster, pdf).
  Wykład był współorganizowany przez: Oddział Lubelski PTChem, Sekcję Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem oraz Wydział Chemii UMCS
 20. 4 listopada 2008 (p. 625, bud. Collegium Chemicum - "Duża Chemia", Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3) Prof. Martin Schoen ze Stranski-Laboratorium für Physikalische und Theoretische Chemie, Technische Universität, Berlin (Niemcy) wygłosił wykład otwarty nt. "Fluids confined by nanopatterned solid substrates".
 21. 5 grudnia 2008 (s. M, bud. "Mała Chemia"., Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) Dr. Rafał Jurczakowski z Zakładu Chemii Analitycznej Uniwersytetu Warszawski wygłosił wykład otwarty nt. "Badanie wpływu zawartości fosforu na sorpcję wodoru w cienkich warstwach Pd-P otrzymywanych metodą bezprądowego osadzania" (poster, pdf).
 22. 9 grudnia 2008 (sala konferencyjna LTN, Pałac Czartoryskich, Pl. Litewski 2, Lublin) Dr Philip J. Camp z University of Edinburgh (Wielka Brytania) wygłosił wykład otwarty nt. "Magnetic fluids", natomiast Dr Andrew J. Alexander z University of Edinburgh (Wielka Brytania) wygłosił wykład otwarty nt. "Single-walled carbon nanotubes: growth mechanisms and fluorine plasma functionalization". (poster i abstrakty, pdf). Spotkanie zostało zorganizowane przy współudziale Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (LTN).
 23. 11-12 grudnia 2008
  11 grudnia 2008 (sala 616, Collegium Chemicum - "Duża Chemia", Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3) odbyły się seminaria naukowe: Alexandros Chremos z University of Edinburgh (Wielka Brytania) poprowadził seminarium nt. "Polimer physisorption: from chains to stars", natomiast Paweł Szabelski (Wydział Chemii UMCS) seminarium nt. "Adsorption on chiral nanostructured surfaces".
  12 grudnia 2008 (sala 212, bud. "Chemia Organiczna", Wydział Chemii UMCS, ul. Gliniana 33) odbyły się seminaria naukowe: Georg Ganzenmueller z University of Edinburgh (Wielka Brytania) poprowadził seminarium nt. "Flat histogram Monte Carlo sampling schemes", natomiast Andrzej Patrykiejew (Wydział Chemii UMCS) seminarium nt. "Archimedean tiling in monolayer films formed on surfaces of square symmetry".
  Seminaria były współorganizowane przez Wydział Chemii UMCS.  (zob. poster i abstrakty, pdf).
 24. 28 kwietnia 2009 (siedziba Lubelskiego Towarzystaw Naukowego, LTN, Pałac Czartoryskich, Pl. Litewski 2, Lublin) Dr Honoris Causa UMCS, Prof. Kurt Binder (Institut für Physik, Johannes Guttenberg-Universität – Mainz, Germany) wygłosił wykład otwarty nt "Nucleation processes and their study by simulations" (zob. poster (pdf)). Sesja była współorganizowana przez LTN i Oddział Lubelski PTChem.
 25. 18 maja 2009 (sala M Wydziału Chemii UMCS, bud. "Mała Chemia", Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) Wykład otwarty nt "Wodór w metalu - czy to rzeczywiście takie proste jak się wydaje" wygłosił mgr Rafał Wierzbicki (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie)
  (zob. poster (pdf)).
 26. 22-23 października 2009 - konferencja "Nowoczesne techniki badania powierzchni i obszarów międzyfazowych", Lublin, 22-23 października 2009 (organizatorzy: LTN, PTChem o/Lublin, Wydział Chemii UMCS) z udziałem laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, prof. Gerharda Ertla. Na zakończenie konferencji odbyła się uroczystość nadania Prof. Ertlowi Doktoratu Honoris Causa UMCS (zobacz więcej).
 27. 24 listopada 2009 (sala 39, bud. "Chemia Organiczna", ul. Gliniana 33, Wydział Chemii UMCS, Lublin) Dr Irina L. Odinets z Instytutu Nesmiejanowa, Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa (Rosja) wygłosiła wykład otwarty nt. "Green Solvents in Organo-Phosphorous Chemistry: Achievements and Perspectives" (poster, pdf).
 28. 12 kwietnia 2010 (10:00, s. M, bud. "Mała Chemia", Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) Dr. Maciej Gonet z Politechniki Śląskiej w Gliwicach (www) wygłosił wykład otwarty nt. "EXCEL – znany czy nieznany?" (poster, pdf; zob. też książkę Excel w obliczeniach naukowych i technicznych ).
 29. 11 maja 2010 (12:00, s. M, bud. "Mała Chemia", Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) Prof. Carlos D. Bravo-Diaz z Universidad De Vigo, Facultad De Quimica, Departamento De Química Fisica (Vigo, Hiszpania) wygłosił wykład otwarty nt. "Arenediazonium ions: chemical probes of the interfacial composition of colloidal systems". (poster i abstrakt, pdf).
 30. 17 maja 2010 (10:00, s. M, bud. "Mała Chemia", Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) Prof. Geneviève Pratviel z Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS (Tuluza, Francja) wygłosił wykład otwarty nt. "Telomeric DNA as anticancer target for cationic metalloporphyrins". (poster, pdf).
 31. 1-2 października 2010 Sympozjum Zjawiska Międzyfazowe wczoraj dziś i jutro (Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) współorganizowane przez PTChem O/Lublin, Wydział Chemii UMCS i Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UML (zobacz).
 32. 18 listopada 2010 (12:00, s. 39, bud. "Chemia Organiczna", Wydział Chemii UMCS, Ul. Gliniana 33) Dr Vadim A. Soloshonok z Department of Chemistry and Biochemistry, University of Oklahoma (USA) wygłosił wykład otwarty nt. "Self-Disproportionation of Enatiomers and the Formation of Probiotic Chirality". (poster, pdf).
 33. 21 marca 2011 (10:00, s. M, bud. "Mała Chemia", Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) Prof. dr hab. Danuta Barałkiewicz z Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wygłosiła wykład otwarty nt. "Nowe kierunki i możliwości w analityce pierwiastków śladowych". (poster, pdf).
 34. 26 - 30 czerwca 2011 (Zamość) 33 Miedzynarodowa Konferencja nt "Vacuum, Microbalance and Thermoanalytical Techniques" (ICVMTT-33) współorganizowana przez Wydział Chemii UMCS i Oddział Lubelski PTChem. Konferencja połączona była z "3rd COMPOSITUM Conference on Hybrid Nanocomposites and Their Applications" (zobacz).
 35. 4 lipca 2011 (12:00, s. M, bud. "Mała Chemia", Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) Prof. Carlos D. Bravo-Diaz z Universidad De Vigo, Facultad De Quimica, Departamento De Química Fisica (Vigo, Hiszpania) wygłosił wykład otwarty nt. "Surpassing the solubility problem in solvolytic dediazoniations by using reverse micellar systems". (poster i abstrakt, pdf).
 36. 18-22 września 2011 54 Zjazd PTChem, Lublin (zobacz).
 37. 27 lutego 2012 (14:30, s. M, bud. "Mała Chemia", Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) Prof. Xavier Coqueret z Universite de Reims Champagne Ardenne, Institut de Chimie Moleculaire de Reims, CNRS UMR 6229, Reims, Francja, wygłosił wykład otwarty nt. "Compared reactivity of vinyl and allyl pentose derivatives in free radical donor-acceptor copolymerization" (poster, pdf).
 38. 30 marca 2012 (Wydział Chemii UMCS, 10:15, s. 111, bud. "Chemia Organiczna", ul. Gliniana 33) Dr Christian Hackenberger z Freie Universität, Berlin, Niemcy, wygłosił wykład otwarty nt. "Chemoselective Staudinger Reactions - Important Tools for Organic Synthesis and Chemical Biology" (poster, pdf).
 39. 16 kwietnia 2012 (11:00, s. M, bud. "Mała Chemia", Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) Prof. dr hab. Jan Małyszko z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wygłosił wykład otwarty nt. "Nienasycone kwasy tłuszczowe i ich rola fizjologiczna" (poster, pdf).
 40. 19 kwietnia 2012 (16:00, siedziba Lubelskiego Towarzystaw Naukowego, LTN - Pałac Czartoryskich, Pl. Litewski 2, Lublin) wykłady wygłosili dr hab. Tomasz Pańczyk, prof. nadzw. z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie z (""Magnetycznie sterowany nanopojemnik molekularny. Przewidywanie właściwości w oparciu o modelowanie komputerowe") oraz dr Tomasz Pikula z Katedry Elektroniki Politechniki Lubelskiej ("Zastosowanie spektroskopii moessbauerowskiej w badaniach materiałów"). Sesja była współorganizowana przez LTN i Oddział Lubelski PTChem. (zob. poster (pdf)).
 41. 16 maja 2012 (11:00, s. 302, bud. "Duża Chemia", Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3) Prof. Karel Vytřas z Uniwersytetu Pardubice (Czechy), wygłosił wykład otwarty nt. "Recent applications of antimony film electrodes in stripping electroanalysis" (poster, pdf).
 42. 23-26 września 2012 II Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików Lublin 2012 (Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) współorganizowane przez PTChem O/Lublin, Wydział Chemii UMCS oraz wydziały chemiczne AGH, PG, PRz, UAM, UB, UJ, UŚ, UW, UWr (zobacz).
 43. 25 marca 2013 (13:00, s. 39, Budynek Chemii Organicznej, ul. Gliniana 33, Wydział Chemii UMCS) dr Rafał Loska z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, wygłosił wykład otwarty nt. "1,3-Dipolarna cykloaddycja N-tlenków azyn i fluoroalkenów" (poster, pdf).
 44. 8 kwietnia 2013 (11:15, s. M, Budynek "Mała Chemia", Wydział Chemii UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) prof. Claudio Santi z University of Perugia, Department of Pharmaceutical Sciences (Włochy), wygłosił wykład otwarty nt. "Bio-Logic" Reagents and Reactions: Organoselenium Compounds toward the Green Chemistry" (poster, pdf).
 45. 17-18 maja 2013 (Wydział Chemii UMCS) odbyło się seminarium naukowe nt. "Warstewki na granicach faz". Seminarium zostało zorganizowane z okazji 70-lecia urodzin prof. dr hab. Emiliana Chibowskiego przez Wydział Chemii UMCS oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne, O/Lublin. Zobacz program seminarium: pdf1, pdf2, plakat oraz program i abstrakty (j.ang.).
 46. 20 maja 2013 (14:00, sala M, "Mała Chemia"Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) Prof. Purnendu K. Dasgupta z University of Texas at Arlington, Arlington (Texas, USA), wygłosił wykład otwarty nt. "What Do We Not Know about Optical Absorbance Measurements?" (poster, pdf).
 47. 4-6 czerwca 2013 (Wydział Chemii UMCS) odbyło się VI Ogólnopolskie Sympozjum "Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości" (www.npms.umcs.lublin.pl). Konferencja była współorganizowana przez Wydział Chemii UMCS, Oddział Lublin PTChem i Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach
 48. 11 czerwca 2013 (Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) Prof. Eugene Ustinov z Ioffe Physical Technical Institute of Russian Academy of Sciences, Laboratory of Novel Inorganic Materials (Sankt Petersburg, Rosja), wygłosił wykład otwarty nt. "Modeling and Thermodynamics of 2-D Transitions in the Adsorbed Phase" (poster, pdf).
 49. 26 listopada 2013 (15:30, sala konferencyjna, siedziba Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Pl. Litewski 2) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polskie Towarzystwo Chemiczne (o. Lublin) i Lubelskie Towarzystwo Naukowe zorganizowału otwartą sesję poświęconą polsko-ukraińskiej współpracy naukowej w dziedzinie syntezy nowych nanomateriałów i ich zastosowań praktycznych (poster, pdf).
 50. 30 kwietnia 2014 W środę, 30 kwietnia 2014 (14:00, sala M, "Mała Chemia"Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) odbył się wykład otwarty prof. dr Vladimira Bershteina z Ioffe Physical-Technical Institute, Russian Academy of Sciences (Sankt Petersburg, Rosja) nt. "Hybrid Polymer Nanocomposites: Interfacial Interactions, Peculiar Dynamics and Properties" (poster, pdf). Prof. Bershtein jest stypendystą w ramach projektu "NanoBioMat" (EU FP7)
 51. 30 kwietnia 2014 (14:30, sala M, "Mała Chemia"Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 2) odbył się wykład otwarty prof. dr Tatiany Sukhanovej z Institute of Macromolecular Compounds, Russian Academy of Sciences (Sankt Petersburg, Rosja) nt. "Structure, Morphology and Properties of Polymer Nanosystems based on Semiconductor Nanoparticles for Biomedical Applications" (poster, pdf). Prof. Sukhanova jest stypendystą w ramach projektu "NanoBioMat" (EU FP7)
 52. 1 marca 2016 (10:00, s. 546, bud. "Duża Chemia", Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3) Prof. Xavier Coqueret z Universite de Reims Champagne Ardenne, Institut de Chimie Moleculaire de Reims, CNRS UMR 6229, Reims, Francja, wygłosił wykład otwarty nt. "On the role of chitosan in the radiolytic synthesis of gold nanoparticles by reduction of aqueous Au(III) solutions" (poster, pdf).
 53. 11 kwietnia 2016 (13:00, s. 546, bud. "Duża Chemia", Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3) Dr inż. Marek Wojnicki z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, wygłosiL wykład otwarty nt. "Zastosowanie węgli aktywnych w procesach hydrometalurgii metali szlachetnych - modelowanie zjawisk fizykochemicznych" (poster, pdf).
 54. 2 czerwca 2016 (12:30, p. 237, bud. Collegium Chemicum - "Duża Chemia"., Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3) Prof. Fernando Gonzalez-Caballero z Departemento de Fisica Aplicada, Universidad de Granada w Granadzie (Hiszpania) wygłosił wykład otwarty nt. "Applying rheology to biosciences: tissue engineering" (poster, pdf).
  Wykład był współorganizowany przez: Oddział Lubelski PTChem, Sekcję Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem oraz Wydział Chemii UMCS
Inne wydarzenia
 1. styczeń 2007 Wybory w Oddziale lubelskim PTChem - zobacz.
 2. maj 2007 Wybory w sekcji PTChem Chemia Koordynacyjna i Nieorganiczna - zobacz.
 3. 25 maja 2009 odbyło się zebranie członków lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego w celu wyłonienia elektorów na wybory władz Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Komisji Rewizyjnej na zjeździe PTChem w Łodzi we wrześniu 2009 a także w celu podjęcia decyzji w/s zgłaszania kandydatów na prezesa i członków ZG PTChem
 4. luty 2010 Wybory w Oddziale lubelskim PTChem - zobacz.
 5. 26 kwietnia 2012 (13:15, s. 546, bud. "Duża Chemia", Wydział Chemii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3) odbyło się zebranie członków Oddziału w celu wyboru 6 elektorów na wybory prezesa i prezydium ZG PTChem podczas zjazdu PTChem w Białymstoku.
 6. grudzień 2012 Wybory w Oddziale lubelskim PTChem - zobacz.

Sympozja ISSHAC (http://isshac.org)
   Zob. krótką informację nt. ISSHAC.

Ostatni ISSHAC-9, 17-23 lipca 2015, Wrocław, Polska
(zob. też więcej nt. ISSHAC).

ISSHAC to organizowana z reguły co trzy lata (triennale) konferencja międzynarodowa przygotowywana przez prawcowników Zakłądu Chemii Teoretycznej UMCS w Lublinie (prof. Władysław Rudziński, prof. Jolanta Narkiewicz-Michałek i inni) wspólnie z lokalnymi komitetami.

PTChem, Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

Przewodniczący Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem:
Dr hab. Adam W. Marczewski (Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów, Wydz. Chemii UMCS, Lublin).


© AWM 2004

kontakt