ACK UMCS "Chatka Żaka", Akademickie Centrum Kultury (Academic Culture Center), www
ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin, tel.: + 48 (81) 533 32 01, fax: + 48 (81) 533 58 41, e-mail: ack@ack.lublin.pl