AOS, Akademicki Ośrodek Sportu UMCS, www
Lublin 20-032, ul. Langiewicza 22, tel/fax: (081) -5337199 /-5332058 (zob. też AZS UMCS)