AR, Akademia Rolnicza, Wydział Weterynarii - Kliniki, ul. Głeboka 30, www 20-612 Lublin, ul. Głęboka 30 (mapa AR)