Lubelskie Towarzystwo Naukowe, LTN (Lublin Scientific Society), Pl. Litewski 2, www