MPK, Al. Tysi¹clecia:
Dw. G³ówny PKS, przyst. 090 [-> Centrum i zachód: linie: 023 029 032 034 039 ]
PKS / Transped, przyst. 446 [-> Centrum i zachód, linie: 001 006 017 022 024 TE3 ]
PKS - Zamek, przyst. 088 [zachód -> wschód, linie: 001 002 004 005 006 010 011 017 018 029 031 032 034 039 057 LE3 TE3 ]
PKS - ul. Ruska Ruska - skarpa, przyst. 072 [-> Centrum i zachód, linie: 004 047 LE3 ]
Ruska - PKS, przyst. 073 [-> wschód, linie: 022 047 ]
Zobacz te¿ informacjê PKS