MPK, Al. Rac³awickie / Lic. Staszica:
KUL, przyst. 019 [-> wschód: Centrum, PKP, PKS]
Rac³awickie / Szpital, przyst. 015 [-> zachód]