Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej (WiBiS), Wydział Inżynierii Środowiska (WiŚ), Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki (WZiPT), Stołówka, ul. Nadbystrzycka, www