Politechnika Lubelska, Wydz. Mechaniczny (lab. WM-3), ul. Nadbystrzycka, www