Politechnika Lubelska, Wydział Elektrotechniki i Informatyki (WEiI), ul. Nadbystrzycka, www