Biblioteka Główna UMCS
ul. Radziszewskiego 11, 20-036 Lublin, tel./fax. (+48 81) 537-5835