Wydział BiNoZ UMCS
Inst. Biologii, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel/fax 81-537-59-01
Inst. Mikro- i Biotechnologii, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, tel. 537-58-71, tel/fax 81-537-59-59
Inst. Nauk o Ziemi, al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin, tel. (centrala): 537-55-10
Zakład Biochemii, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin (bud. "Duża Chemia"),