Wydział Chemii UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, Collegium Chemicum (bud. "Duża Chemia")
tel. (081) 537-56-16, fax: (081) 533-33-48, e-mail: chemia@hermes.umcs.lublin.pl