Wydział Chemii UMCS, Inst. Chemii Organicznej,
ul. Gliniana 33, 20-614 Lublin, tel./fax.: (081) 524-22-51, e-mail: chemia@hermes.umcs.lublin.pl