Wydział Filozofii i Socjologii UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, tel.: +(48) 81537 54 80
Inst. Filozofii (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, tel: +(48) 81537 54 81)
Inst. Socjologii (ul. Langiewicza 6A, 20-032 Lublin, tel. 5376428, tel./fax. 5332816)