Wydział Chemii UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin (bud. "Mała Chemia")
tel. (081) 537-56-16, fax: (081) 533-33-48, e-mail: chemia@hermes.umcs.lublin.pl