Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (MFI) UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin