Wydział Prawa i Administracji UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel. +48 81 537-51-26, fax. +48 81 537-54-05