Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, tel.: +(48) 81537 63 01
Inst. Pedagogiki, ul. Narutowicza 12, tel.: +48 81-532 21 49, 537 63 06
Inst. Psychologii, Plac Litewski 5, 20-080 Lublin, fax (48) (0-81) 532 05 17