Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3, 20-080 Lublin, Tel.: (081) 5324278 -79, (081) 5326238 -39 -30