Wydział Ekonomii UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel.: +(48) 81537-5462