Wydział Humanistyczny UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, tel. +(48) 81537-5465