kampus UMCS, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej, 20-031 Lublin
Rektorat i Wydziały: Chem., Hum., Ekon., Prawo/Adm, MFI, BiNoZ, Bibl. Gł.