Akademik (UMCS) A - "Amor", Adres: ul. Radziszewskiego 18, 20-036 Lublin, telefon: +48 (81) 533 82 91 - 93