Akademik (UMCS) B - "Babilon", Adres: ul. Radziszewskiego 17, 20-036 Lublinm telefon: +(48) 81537 58 22, 533 82 91, 533 82 92