Akademik (UMCS) G - "Grześ", Adres: ul. Langiewicza 24, 20-035 Lublin, telefon: +48 (81) 533 32 47, 533 32 48