Akademik (UMCS) I - "Ikar", Adres: ul. Czwartaków 15, 20-035 Lublin, telefon: +48 (81) 533 32 11, 533 32 12