KUL = Katolicki Uniwersytet Lubelski MPK/ul. Głęboka - Bus stop MPK/ul. Głęboka - Bus stop UMCS, Maria-Curie Sklodowska Pl. Legenda / Map legend Legenda / Map legend Legenda / Map legend Legenda / Map legend Legenda / Map legend MPK/ul. Głęboka - Bus stop MPK/ul. Głęboka - Bus stop MPK/ul. Głęboka - Bus stop MPK/ul. Głęboka - Bus stop MPK/ul. Głęboka - Bus stop MPK/ul. Głęboka - Bus stop MPK/ul. Głęboka - Bus stop MPK/ul. Głęboka - Bus stop MPK/ul. Głęboka - Bus stop MPK/ul. Głęboka - Bus stop MPK/ul. Głęboka - Bus stop MPK/ul. Głęboka - Bus stop MPK/Al.Racławickie-KUL- Bus stop/KUL MPK/Al.Racławickie-KUL- Bus stop/KUL MPK/Al.Racławickie-KUL- Bus stop/KUL MPK/Al.Racławickie-KUL- Bus stop/KUL MPK/Al.Racławickie-KUL- Bus stop/KUL MPK/Al.Racławickie-KUL- Bus stop/KUL Restauracja =Colosseum= Restaurant Restauracja =Colosseum= Restaurant Hotel Studenta Zaocznego Hotel Studenta Zaocznego Dom Nauczyciela (Hotel) Dom Nauczyciela (Hotel) Hotel VICTORIA Hotel VICTORIA Grand Hotel LUBLINIANKA Grand Hotel LUBLINIANKA Hotel Mercure UNIA Hotel Mercure UNIA UMCS, Wydz.Mat.Fiz.Inf./Fac. Mat-Phys-Inf UMCS, Wydz.Mat.Fiz.Inf./Fac. Mat-Phys-Inf UMCS, Wydz.Chemii - Mała Chemia./Fac.Chem UMCS, Wydz.Chemii - Mała Chemia./Fac.Chem UMCS, Wydz.Chemii - Duża Chemia./Fac.Chem UMCS, Wydz.Chemii - Duża Chemia./Fac.Chem UMCS, Wydz.Humanistyczny/Fac.Hum. UMCS, Wydz.Humanistyczny/Fac.Hum. UMCS, Wydz.Prawa i Admin/Fac.Law and Admin. UMCS, Wydz.Prawa i Admin/Fac.Law and Admin. UMCS, Wydz.Ekonomii/Fac.Economics UMCS, Wydz.Ekonomii/Fac.Economics Centrum Kongresowe =Agro= Centrum Kongresowe =Agro= KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Akademik/dormitory A = Amor Akademik/dormitory B = Babilon Akademik/dormitory E = Eskulap Akademik/dormitory H = Helios Akademik/dormitory I = Ikar ACK, Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka Akad. Przychodnia Zdrowia/Acad. Health Centre Stołówka nr 3/Canteen No. 3 Akademiki/Dormitories PL Restauracja =Colosseum= Restaurant Hotel VICTORIA Grand Hotel LUBLINIANKA Hotel Mercure UNIA Dom Nauczyciela (Hotel) Hotel ASYSTENTA Hotel Studenta Zaocznego UMCS, Maria-Curie Sklodowska Pl. UMCS, Bibl.Gł./Main Library UMCS, Rektorat/Rectorate UMCS, Wydz.Ekonomii/Fac.Economics UMCS, Wydz.Prawa i Admin/Fac.Law and Admin. UMCS, Wydz.Humanistyczny/Fac.Hum. UMCS, Wydz.Chemii - Duża Chemia./Fac.Chem UMCS, Wydz.Chemii - Mała Chemia./Fac.Chem UMCS, Wydz.Mat.Fiz.Inf./Fac. Mat-Phys-Inf UMCS, Wydz. BiNoZ/Fac. Biology and Geo-Sci UMCS, Wydz.Chemii - Chemia.Org./Fac.Chem -Organic Chem. UMCS, Wydz. BiNoZ/Fac. Biology and Geo-Sci Centrum Kongresowe =Agro= AR - Agricultural Acad AR Weterynaria/Fac. Veterinary AR - Agricultural Acad AR Weterynaria/Fac. Veterinary - Klinika/Clinic ul. Głęboka AR Weterynaria/Fac. Veterinary - Klinika/Clinic ul. Głęboka AR Weterynaria/Fac. Veterinary - Klinika/Clinic ul. Głęboka AkademikiDormitory PL No. 1 AkademikiDormitory PL No. 2 AkademikiDormitory PL No. 3 AkademikiDormitory PL No. 4 AkademikiDormitory PL No. 5 AkademikiDormitory PL No. 6 KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Akademik/dormitory A = Amor Akademik/dormitory B = Babilon Akademik/dormitory C = Cebion Akademik/dormitory D = Dodek Akademik/dormitory E = Eskulap Akademik/dormitory F = Femina Akademik/dormitory G = Grześ Akademik/dormitory H = Helios Akademik/dormitory I = Ikar Akad. Przychodnia Zdrowia/Acad. Health Centre Stołówka nr 3/Canteen No. 3 ACK, Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka Akad. Ośrodek Sportowy/Academic Sorpts Centre Akad. Ośrodek Sportowy/Academic Sorpts Centre Akad. Ośrodek Sportowy/Academic Sorpts Centre Akademiki/Dormitories PL Akademiki/Dormitories PL Akademiki/Dormitories PL AR Weterynaria/Fac. Veterinary - Klinika/Clinic ul. Głęboka AR Weterynaria/Fac. Veterinary - Klinika/Clinic ul. Głęboka AR - Agricultural Acad AR - Agricultural Acad akademiki UMCS dormitories - Miasteczko akademickie akademiki UMCS dormitories - Miasteczko akademickie UMCS - Miasteczko akademickie / UMCS campus area UMCS - Miasteczko akademickie / UMCS campus area UMCS - Miasteczko akademickie / UMCS campus area UMCS - Miasteczko akademickie / UMCS campus area PL - Miasteczko akademickie / PL campus area PL - Miasteczko akademickie / PL campus area akademiki UMCS dormitories - Miasteczko akademickie UMCS - Miasteczko akademickie / UMCS campus area PL - Miasteczko akademickie / PL campus area Obszar konferencji