Zasięg map (switch to ENGLISH; maps: transport | hotels | UMCS)
Dojazd - Dworce PKP (prawy dolny róg mapy) i PKS (prawy górny róg), przystanki MPK (kliknij na odpowiedni przystanek)
Hotele: Unia, Lublinianka, Studenta Zaocznego, Victoria, Dom Nauczyciela, Hotel Europa, Restauracja Colosseum
Obrady: UMCS Collegium Chemicum, Mała Chemia, Wydz. Prawa i Admin. oraz LTN
Dojazd - przystanki MPK (kliknij na odpowiedni przystanek)
Hotele: Unia, Lublinianka, Studenta Zaocznego, Victoria, Dom Nauczyciela, Restauracja Colosseum
Obrady: UMCS Collegium Chemicum, Mała Chemia, Wydz. Prawa i Admin., Chemia Org..
Dojazd - przystanki MPK (kliknij na odpowiedni przystanek)
Hotele: Dom Nauczyciela, Restauracja Colosseum
Obrady: UMCS Collegium Chemicum, Mała Chemia, Wydz. Prawa i Admin., Chemia Org..