Index - Reload page

English version

Wersja Polska

Polish Chemical Society
(PTChem)

Lublin Division

contact

Symposium
Interfacial Phenomena - past, present and future

with a session of PAS's Chromatography Commission and PAS's Committee on Analytical Chemistry
October 1-2, 2010 in Lublin
(Extended registration DEADLINE: August 15th, 2010)

Organizers:
Faculty of Chemistry UMCS
Faculty of Pharmacy with Medical Analytics Division of MUL
PTChem Lublin Division

About the Symposium

W dniu 3 października 2010 roku mija 100 rocznica urodzin Prof. dr hab. Andrzeja Waksmundzkiego, 'Profesora Profesorów', twórcy Lubelskiej Szkoły Chromatografii, pioniera w dziedzinie technologii światłowodów, doktora honoris causa Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej i Akademii Medycznej w Lublinie oraz Politechniki Łódzkiej.
Z tej okazji Wydział Chemii UMCS, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie i Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego, pod honorowym patronem Rektorów UMCS i UM w dniach 1 i 2 października 2010 roku organizuje w Lublinie 2-dniowe sympozjum naukowe "Zjawiska Międzyfazowe Wczoraj, Dziś i Jutro" oraz konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny zjawisk międzyfazowych i technologii światłowodów. W dniu 3 października odbędzie się posiedzenie Komisji Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych oraz Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
W trakcie sympozjum przewidywane są wystąpienia uczniów profesora i jego przyjaciół, natomiast sesja posterowa jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą w niej uczestniczyć.
W trakcie sympozjum odbędzie się także konkurs na najlepszą pracę magisterską.

Symposium site:
October 1-2, 2010, buildings of the Maria Curie-Skłodowska Univ. (UMCS), M. Curie-Skłodowska Sq. 3, 20031 Lublin, Poland (map)
Organizers of the Symposium:
Organizing Committee (see contacts):
Scientific Committee (alphabetic order):
Program:
Download or open program (September 27th update):
Participants, lectures and posters:
Download or open list of lectures and poster presentations (October 3rd update):
Addresses and contacts
Maps and local communication
Symposium summary (in Polish): pdf.
See also updated lists of lectures and posters.

Photos (click to open 5MPix jpg versions):
 

© AWM 2010

contact