Index - Reload page

Wersja polska

English version

Polskie Towarzystwo Chemiczne
(PTChem)

Oddział Lubelski

kontakt

Sympozjum
Zjawiska Międzyfazowe wczoraj dziś i jutro

Połączone z posiedzeniem Komisji Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych oraz Komitetu Chemii Analitycznej PAN
1-2 października 2010, Lublin
(Rejestracja przedłużona do 15 sierpnia 2010)

Organizatorzy:
Wydział Chemii UMCS
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UML
Oddział Lubelski PTChem

O sympozjum

W dniu 3 października 2010 roku mija 100 rocznica urodzin Prof. dr hab. Andrzeja Waksmundzkiego, 'Profesora Profesorów', twórcy Lubelskiej Szkoły Chromatografii, pioniera w dziedzinie technologii światłowodów, doktora honoris causa Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej i Akademii Medycznej w Lublinie oraz Politechniki Łódzkiej.
Z tej okazji Wydział Chemii UMCS, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie i Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego, pod honorowym patronem Rektorów UMCS i UM w dniach 1 i 2 października 2010 roku organizuje w Lublinie 2-dniowe sympozjum naukowe "Zjawiska Międzyfazowe Wczoraj, Dziś i Jutro" oraz konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny zjawisk międzyfazowych i technologii światłowodów. W dniu 3 października odbędzie się posiedzenie Komisji Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych oraz Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
W trakcie sympozjum przewidywane są wystąpienia uczniów profesora i jego przyjaciół, natomiast sesja posterowa jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą w niej uczestniczyć.
W trakcie sympozjum odbędzie się także konkurs na najlepszą pracę magisterską.

Miejsce Sympozjum:
1-2 października 2010, budynki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20031 Lublin (plan)
Organizatorzy Sympozjum:
Komitet organizacyjny (zob. kontakty):
Komitet naukowy (kolejność alfabetyczna):
Program:
Zapisz lub otwórz plik z programem (uaktualnienie: 27 września):
Uczestnicy, wykłady i postery:
Zapisz lub otwórz plik z listą uczestników i wystąpień (uaktualnienie: 3 października):
Adresy i kontakty
Mapy i dojazd
  • plan: miejsce Sympozjum (Wydział Chemii, UMCS i okolice) (więcej planów)
  • komunikacja miejska: MPK - proszę szukać dojazdu do Al. Racławickich/skrzyżowanie z ul. Długosza (koło KUL-u i Ogrodu Saskiego) lub na Ul. Głęboką/skrzyżowanie z Ul. Sowińskiego.
Podsumowanie Sympozjum: pdf.
Zobacz zaktualizowane listy wykładów i posterów.

Fotografie (kliknij aby zobaczyć wersje 5MPix jpg):
 

© AWM 2010

kontakt