Index - Reload page

Wersja polska

English version

Polskie Towarzystwo Chemiczne
(PTChem)

Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

kontakt

Sympozjum
Zjawiska Międzyfazowe, Surfaktanty i Układy Zdyspergowane

Połączone ze spotkaniem Sekcji FZM
12-14 kwietnia 2005, Lublin
ZAKOŃCZYŁO SIĘ!!!

Ceremonia - honorowe profesury UMCS
13 kwietnia 2005Zespół tańca UMCS


© AWM 2005

kontakt