Index - Reload page

Wersja polska

English version

Polskie Towarzystwo Chemiczne
(PTChem)

Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

kontakt

Sympozjum
Zjawiska Międzyfazowe, Surfaktanty i Układy Zdyspergowane

Połączone ze spotkaniem Sekcji FZM
12-14 kwietnia 2005, Lublin
ZAKOŃCZYŁO SIĘ!!!

Fotografie uczestników Sympozjum

Prosimy o nadsyłanie fotografii z sympozjum:
A.W. Marczewski (awmarcz@vega.umcs.lublin.pl)


Maria Curie-Skłodowska Prof. Marian Harasimiuk, Rektor UMCS
>>> Ceremonia - honorowe profesury UMCS i odznaczenia
Prof. Mietek Jaroniec, prof. honorowy UMCS Prof. Fernando González-Caballero, prof. honorowy UMCS Prof. Wanda Brzyska, zasłużona dla UMCS


© AWM 2005

kontakt