Index - Reload page

Wersja polska

English version

Polskie Towarzystwo Chemiczne
(PTChem)

Sekcja Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych

kontakt

Sympozjum
Zjawiska Międzyfazowe, Surfaktanty i Układy Zdyspergowane

Połączone ze spotkaniem Sekcji FZM
12-14 kwietnia 2005, Lublin
ZAKOŃCZYŁO SIĘ!!!
(Rejestracja do 10 marca 2005)

Organizatorzy:
Wydział Chemii UMCS, Sekcja FZM PTChem i Sieć Naukowa SURUZ

Tematyka sympozjum - słowa kluczowe

Surfaktanty, adsorpcja, agregacja, solubilizacja, nanomateriały

Cel sympozjum

Sympozjum ma na celu prezentację osiągnięć naukowego poszczególnych zespołów tworzących Sieć Naukową SURUZ (Klaster A) oraz dorobku członków Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych PTChem. Drugim celem konferencji jest zapoznanie uczestników z innych ośrodków naukowych z aparaturą badawczą którą dysponuje Wydział Chemii UMCS. Jedna z sesji konferencji poświęcona będzie prezentacji prac doktorantów i młodych pracowników nauki.
Formuła konferencji ma sprzyjać nawiązywaniu oraz rozszerzaniu współpracy poprzez tworzenie zespołów badawczych składających się z przedstawicieli różnych ośrodków i środowisk w celu rozwiązania konkretnych problemów naukowych. Owocem takiej wspólpracy będzie większa efektywność wykorzystania posiadanej aparatury i innych możliwości badawczych.

Miejsce Sympozjum:
12-14 kwietnia 2005, budynki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20031 Lublin
Organizatorzy Sympozjum:
Komitet organizacyjny (zob. kontakty):
Komitet naukowy (kolejność alfabetyczna):
Ważne wydarzenia:
Program:
Zapisz lub otwórz plik z programem (uaktualnienie: 14 kwietnia):
Program:
(zobacz listę uczestników i plan okolicy)
(uaktualnienie: 11 kwietnia)
Publikacja wyników Sympozjum
Informacje dla autorów:
Adresy i kontakty
Fragmenty planu miasta do drukowania (kolor):
(otwierają się w nowym oknie przegladarki - uwaga: wszystkie linki na mapach powinny działać!)
(UWAGA! Można sprawdzać kursowanie autobusów i pociągów - z zaznaczonych na mapie miejsc)
Uczestnicy Sympozjum (uaktualnienie: 11 kwietnia):
W przypadku uczestników Sympozjum będących jednocześnie członkami Sekcji Fizykochemii Zjawisk Międzyfazowych kliknięcie info wyświetli podane przez nich informacje na ich temat (informator sekcji). W przypadku innych uczestników wyświetli się jedynie cały informator.
 1. Adamczyk Zbigniew (info)
 2. Andrzejewska Anna (info)
 3. Barczak Mariusz (info)
 4. Bratek Anna (info)
 5. Broniatowski Marcin (info)
 6. Charmas Robert (info)
 7. Chibowski Emil (info)
 8. Chibowski Stanisław (info)
 9. Choma Jerzy (info)
 10. Dąbrowski Andrzej (info)
 11. Deryło-Marczewska Anna (info)
 12. Drach Mateusz (info)
 13. Garbacz Jerzy (info)
 14. Gierak Andrzej (info)
 15. González-Caballero Fernando (info)
 16. Grajek Henryk (info)
 17. Hąc-Wydro Katarzyna (info)
 18. Hołysz Lucyna (info)
 19. Janusz Władysław (info)
 20. Jaroniec Mieczysław (info)
 21. Jasiński Tomasz (info)
 22. Jesionowski Teofil (info)
 23. Kallay Niki (info)
 24. Kolasińska Marta (info)
 25. Koopal Luuk (info)
 26. Kosmulski Marek (info)
 27. Kowalczyk Danuta (info)
 28. Krasowska Marta (info)
 29. Krysztafkiewicz Andrzej (info)
 30. Kwiatkowski Mirosław (info)
 31. Małysa Kazimierz (info)
 32. Marczewski Adam (info)
 33. Maryuk Oksana (info)
 34. Matysek Marlena (info)
 35. Michna Aneta (info)
 36. Milewska-Duda Janina (info)
 37. Narkiewicz-Michałek Jolanta (info)
 38. Nowicki Waldemar (info)
 39. Opala-Mazur Elżbieta (info)
 40. Osak Agata (info)
 41. Paryjczak Tadeusz (info)
 42. Piasecki Wojciech (info)
 43. Pomianowski Andrzej (info)
 44. Robens Erich (info)
 45. Rudziński Władysław (info)
 46. Rzączyńska Zofia (info)
 47. Sadowski Zygmunt (info)
 48. Skrzypek Iwona (info)
 49. Szcześ Aleksandra (info)
 50. Szwajcer Małgorzata (info)
 51. Szymczyk Katarzyna (info)
 52. Szymula Marta (info)
 53. Świetlik Ryszard (info)
 54. Terpiłowski Konrad (info)
 55. Trybała Anna (info)
 56. Wiącek Agnieszka Ewa (info)
 57. Wilk Kazimiera (info)
 58. Wójcik Wiesław (info)
 59. Wydro Paweł (info)
 60. Zarębska Katarzyna (info)
 61. Zarzycki Piotr (info)
 62. Zawała Jan (info)

© AWM 2005

kontakt